Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Telefony : Książka Online

Email : opkl@praca.gov.pl

jak trafić do urzędu ?     |  

Tarcza antykryzysowa COVID-19

         

          Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku informuje, iż z dniem 26 kwietnia 2021r. wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 371 z późn. zm.) wprowadzające m.in. następujące zmiany:

1. Rozszerzenie zakresu podmiotowego o 17 nowych branż. Dotacji będzie można udzielić od jednego do pięciu razy w zależności od branży.

Kody PKD (działalność przeważająca)

 

Maksymalna liczba dotacji, jaką może otrzymać przedsiębiorca łącznie na podstawie obu rozporządzeń tzn.: rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 152) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 371 z późn. zm.)

47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z,

47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z,

47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z,

96.09.Z

1

47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z

2

47.71.Z, 47.72.Z

3

91.02.Z

4

49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z,

55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z,

56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z,

59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z,

79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z,

85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w

zakresie działalności leczniczej polegającej

na udzielaniu świadczeń w ramach

lecznictwa uzdrowiskowego, o którym

mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca

2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym,

uzdrowiskach i obszarach ochrony

uzdrowiskowej oraz o gminach

uzdrowiskowych, lub realizowanej w

trybie stacjonarnym rehabilitacji

leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01 Z,

90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z,

93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z,

96.04.Z

5

 

2. Wydłużenie okresu składania wniosków o dotację do 31 sierpnia 2021r.

Wnioski o przyznanie ww. środków mikroprzedsiębiorcy i emali przedsiębiorcy składają wyłącznie w formie elektronicznej (za pośrednictwem portalu praca.gov.pl) do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.

 

Wnioski wraz z załącznikami oraz Zasady udzielania dotacji są dostępne na portalu praca.gov.pl.

image

Aktualność dodana przez: Admin (2021-04-26 08:47:12) , zredagowana przez: Admin (2021-04-26 09:26:25)
Data wydarzenia : 2021-04-26
Data publikacji : 2021-04-26

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupkluczbork.pl/wydarzenie/405/tarcza-antykryzysowa-covid-19