Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Telefony : Książka Online

Email : opkl@praca.gov.pl

jak trafić do urzędu ?     |  

Wzrost potencjału kadrowego (2011-2013)

Od 01.01.2011 do 10.04.2013 Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku realizował projekt:

"Wzrost potencjału kadrowego"

 

Projekt był realizowany w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

Celem projektu była poprawa jakości i efektywności usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku poprzez zwiększenie dostępności oraz poszerzenie metod pośrednictwa pracy dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz zwiększenie intensywności współpracy z pracodawcami w zakresie pośrednictwa pracy, jak również zwiększenie dostępności usług poradnictwa zawodowego.

Projekt obejmował dofinansowanie zatrudnienia 1 doradcy zawodowego i 3 pośredników pracy oraz przeszkolenie 4 pracowników Urzędu z zakresu wykonywanych przez nich zadań, co miało przyczynić się do poprawy świadczonych przez nich usług.

Strona dodana przez: Anna Sadowska (2014-07-22 12:12:26)
Zredagowana przez: Anna Sadowska (2014-07-22 13:14:43)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupkluczbork.pl/strona/wzrost-potencjalu-kadrowego-(2011-2013)/221