Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Telefony : Książka Online

Email : opkl@praca.gov.pl

jak trafić do urzędu ?     |  

Postaw na siebie (2013)

 Od 01.01.2013 do 31.12.2013 Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku realizował projekt „Postaw na siebie”

Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.

Projekt skierowany był do osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Kluczbork, przede wszystkim do osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Celem projektu był wzrost poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Kluczbork.

Zaplanowano objęcie wsparciem 315 osób (124 mężczyzn i 191 kobiet), 335 osób rozpoczęło udział w projekcie.
Uczestnicy projektu mieli możliwość zdobycia nowych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego poprzez odbycie stażu                  u pracodawcy lub ukończenie szkolenia.

305 osób zakończyło udział w projekcie. 169 osób podjęło pracę w trakcie lub po zakończeniu udziału w projekcie. 10 osób otrzymało jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Uczestnikom projektu udzielone zostały dodatkowo usługi pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.

Realizowane zadania:
1) Skierowanie osób na staż
2) Przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej
3) Skierowanie osób na szkolenia


Budżet projektu: 1 977 826,10 zł

Wydatkowano: 1 977 124,14 zł

Strona dodana przez: Anna Sadowska (2014-07-22 12:16:52)
Zredagowana przez: Anna Sadowska (2017-01-19 11:30:49)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupkluczbork.pl/strona/postaw-na-siebie-(2013)/222