Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Telefony : Książka Online

Email : opkl@praca.gov.pl

jak trafić do urzędu ?     |  

Postaw na siebie (2009)

Od 01.01.2009 do 31.12.2009 Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku realizował projekt „Postaw na siebie”

Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, 6.1.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.

Głównym celem projektu był wzrost poziomu zatrudnienia oraz podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych, szczególnie tych, które miały największe trudności z wejściem na rynek pracy.

Celami szczegółowymi projektu były: uzyskanie nowych kwalifikacji przez osoby bezrobotne poprzez udział w szkoleniach oraz nabycie nowych umiejętności i doświadczenia w związku z odbywaniem stażu lub prac interwencyjnych. Ponadto osoby biorące udział w projekcie uzyskają wsparcie ze strony doradców zawodowych i pośredników pracy, polegające na przygotowaniu ich do poruszania się po rynku pracy i znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia.

Projekt skierowany był do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku, przede wszystkim do osób nieposiadających doświadczenia zawodowego oraz  kwalifikacji koniecznych do zatrudnienia, osób po 50 roku życia, osób do 25 roku życia, osób długotrwale bezrobotnych, osób po 45 roku życia oraz innych osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)

Rezultaty:

Projektem zostało objętych 403 osoby, w tym:

165 osób długotrwale bezrobotnych

177 osób zamieszkałych tereny wiejskie

146 osób do 25 roku życia

W sumie 403 osoby wzięły udział w projekcie, a 373 osoby zakończyły swój udział.

 

59 osób podjęło pracę po zakończonych formach wsparcia

133 osoby zakończyły odbywanie stażu

190 osób wzięło udział w szkoleniach

42 osoby uzyskały zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych

 

wartość projektu: 1 592 832,37 zł

wydatkowano: 1 397 126,08 zł + 176 327,69 zł (wkład prywatny pracodawców w przypadku prac interwencyjnych)

Strona dodana przez: Anna Sadowska (2014-07-22 13:01:59)
Zredagowana przez: Anna Sadowska (2016-05-27 13:22:15)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupkluczbork.pl/strona/postaw-na-siebie-(2009)/228