Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Telefony : Książka Online

Email : opkl@praca.gov.pl

jak trafić do urzędu ?     |  

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kluczborskim (V)

image


 image2 

 

 

zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie, pt.:

 

"Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kluczborskim (V)"

 

realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku

od 01.01.2019 do 31.12.2019

 

Projekt jest współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś piorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy,

Działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP

 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, w tym znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kluczborskim.

 

Zaplanowane działania:

 • poradnictwa zawodowego,

 • pośrednictwa pracy

 • skierowania na staż

 • skierowanie do pracy, w ramach refundacji kosztów utworzenia miejsca pracy

 • jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

 • skierowania do prac interwencyjnych

 • skierowania na szkolenia

 

Uczestnikami projektu mogą być:

 • osoby od 30 roku życia

 • osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku i zakwalifikowane do I lub II profilu pomocy

  (zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U. z 2018r. Poz. 1265 z późn.zm.)

zwłaszcza:

 • kobiety

 • osoby z niepełnosprawnościami

 • osoby w wieku 50 lat i więcej

 • osoby długotrwale bezrobotne

  (tj. pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres ponad 12 m-cy)

 • osoby o niskich kwalifikacjach

  (tj. posiadających wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie)

 • osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia

 • osoby posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawnościami do 18 roku życia

 • migranci powrotni i imigranci.

 

Zaplanowano, że 235 osoby zostaną objęte wsparciem w projekcie, w tym: 160 osób zostanie skierowanych na staż, 25 otrzyma jednorazowe środki na rozpocęcie działalności gospodarczej, 25 osób otrzyma skierowanie do pracy w ramach refundacji kosztów utworzenia miejsca pracy, 10 osób zostanie skierowanych do prac interwencyjnych i 15 osób otrzyma skierowanie na szkolenia.

 

Budżet projektu: 2 346 196,20 zł w tym dofinansowanie projektu z UE: 1 994 266,77 zł

 

Szczegółowe informacje:

Dorota Domagała, tel. 77 447 41 16, pokój nr 15 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku, ul. Sienkiewicza 22 B

Strona dodana przez: Kamil Murzyński (2019-01-04 15:37:15)
Zredagowana przez: Admin (2021-04-16 09:47:46)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupkluczbork.pl/strona/aktywizacja-zawodowa-osob-bezrobotnych-w-tym-zwlaszcza-znajdujacych-sie-w-szczegolnie-trudnej-sytuacji-na-rynku-pracy-w-powiecie-kluczborskim-(v)/283