Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Telefony : Książka Online

Email : opkl@praca.gov.pl

jak trafić do urzędu ?     |  

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kluczborskim (IV)

image

        image2

 

zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie, pt.:

 

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kluczborskim (IV)"

 

realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku

od 05.01.2018 do 31.12.2018

 

Projekt jest współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś piorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy,

Działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP

 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, w tym znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kluczborskim.

 

Zaplanowane działania:

 • poradnictwo zawodowe

 • pośrednictwo pracy

 • skierowanie na staż

 • skierowania do pracy, w ramach refundacji kosztów utworzenia miejsca pracy

 • udzielenie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

 

Uczestnikami projektu mogą być:

 • osoby od 30 roku życia

 • osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku i zakwalifikowane do I lub II profilu pomocy

  (zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U. z 2017r. poz. 1065 z późn.zm.)

Projekt jest przeznaczony w szczególności dla:

 • kobiet

 • osób z niepełnosprawnościami

 • osób w wieku 50 lat i więcej

 • osób długotrwale bezrobotnych

  (tj. pozostających bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres ponad 12 m-cy)

 • osób o niskich kwalifikacjach

  (tj. posiadających wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie)

 • osób posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia

 • osób posiadających co najmniej jedno dziecko niepełnosprawnościami do 18 roku życia

 • migrantów powrotnych i imigrantów.

 

Zaplanowano, że 232 osoby zostaną objęte wsparciem w projekcie, w tym: 182 osób zostanie skierowanych na staże, 25 otrzyma jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 25 osób otrzyma skierowanie do pracy w ramach refundacji kosztów utworzenia miejsca pracy.

 

Budżet projektu: 2 318 344,40 zł w tym dofinansowanie projektu z UE: 1 120 592,74

 

Szczegółowe informacje: Dorota Domagała, Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku,

ul. Sienkiewicza 22b, 46-200 Kluczborku, Pokój nr 15, tel.: 77 447 41 16

Strona dodana przez: Kamil Murzyński (2018-09-19 11:36:52)
Zredagowana przez: Admin (2021-04-16 09:07:52)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupkluczbork.pl/strona/aktywizacja-zawodowa-osob-bezrobotnych-w-tym-zwlaszcza-znajdujacych-sie-w-szczegolnie-trudnej-sytuacji-na-rynku-pracy-w-powiecie-kluczborskim-(iv)/282