Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Telefony : Książka Online

Email : opkl@praca.gov.pl

jak trafić do urzędu ?     |  

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kluczborskim (III)

image

 

Od 02.01.2017r. do 31.12.2017r. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku realizuje projekt pt.:

„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kluczborskim (III)”

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.1. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP.

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Zaplanowane działania:

- staże

- szkolenia

- dotacje na własną działalność gospodarczą

- doposażenia stanowiska pracy

Zaplanowano, że 173 osoby zostaną skierowane do odbycia stażu, 10 osób weźmie udział w szkoleniach, 42 podmioty otrzymają refundację doposażenia stanowiska pracy i zatrudnią 42 osoby, a 2 osoby otrzymają jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które ukończyły 30 rok życia w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie, są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku i zakwalifikowane do I lub II profilu pomocy (zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). W szczególności preferowane są: osoby niepełnosprawne, osoby po 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia.

 

Budżet projektu: 2 265 171,20 zł

Dodatkowe informacje: Anna Sadowska - koordynator projektu, tel.: 77 447 13 55

Strona dodana przez: Anna Sadowska (2017-02-09 07:40:17)
Zredagowana przez: Admin (2021-04-16 09:40:49)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupkluczbork.pl/strona/aktywizacja-zawodowa-osob-bezrobotnych-w-tym-zwlaszcza-znajdujacych-sie-w-szczegolnie-trudnej-sytuacji-na-rynku-pracy-w-powiecie-kluczborskim-(iii)/273