Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Telefony : Książka Online

Email : opkl@praca.gov.pl

jak trafić do urzędu ?     |  

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kluczborskim (II)

image

 

Od 01.02.2016r. do 31.12.2016r. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku realizował projekt pt.:

„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kluczborskim (II)”

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.1. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP.

Głównym celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Zrealizowane działania:

- staże

- szkolenia

- dotacje na własną działalność gospodarczą

- doposażenia stanowiska pracy

Zaplanowano, że 132 osoby zostaną skierowane do odbycia stażu, 20 osób weźmie udział w szkoleniach, 4 podmioty otrzymają refundację doposażenia stanowiska pracy, a 2 osoby otrzymają jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Uczestnikami projektu mogły być osoby, które ukończyły 30 rok życia w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie, były zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku i zakwalifikowane do I lub II profilu pomocy (zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). W szczególności preferowane były: osoby niepełnosprawne, osoby po 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia.

Rezultaty projektu:

  • 168 osób wzięło udzial w projekcie (92 kobiety, 76 mężczyzn),
  • 132 osoby zostały skierowane na staże (73 kobiety, 59 mężczyzn),
  • 10 osób otrzymało jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (6 kobiet, 4 mężczyzn)
  • 6 pracodawcom zrefundowano koszty wyposażenia stanowiska pracy, którzy zatrudnili 6 osób (2 kobiety, 4 mężczyzn),
  • 20 osób wzięło udział w szkoleniach (11 kobiet, 9 mężczyzn), 15 osób uzyskały kwalifikacje (8 kobiet, 7 mężczyzn)
  • 123 osoby podjęły pracę po zakończeniu udziały w projekcie (71 kobiet, 53 mężczyzn)

wsparciem objętych zostało:

  • 75 osób długotrwale bezrobotnych (44 kobiety, 31 mężczyzn)
  • 57 osób po 50 roku życia (21 kobiet, 36 mężczyzn)
  • 24 osoby z niepełnosprawnościami (10 kobiet, 14 mężczyzn)

 

Budżet projektu: 1 239 337,68 zł

Wydatkowano: 1 195 801,92 zł

Strona dodana przez: Anna Sadowska (2016-02-29 11:13:50)
Zredagowana przez: Admin (2021-04-16 09:37:47)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupkluczbork.pl/strona/aktywizacja-zawodowa-osob-bezrobotnych-w-tym-zwlaszcza-znajdujacych-sie-w-szczegolnie-trudnej-sytuacji-na-rynku-pracy-w-powiecie-kluczborskim-(ii)/262