Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Telefony : Książka Online

Email : opkl@praca.gov.pl

jak trafić do urzędu ?     |  

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kluczborskim (V)

image

 

Od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku będzie realizował projekt pn:

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kluczborskim (V)”

 

W związku z planowaną realizacją ww. projektu PUP Kluczbork prosi o składanie wniosków o organizację stażu dla osób bezrobotnych na rok 2019, które są dostępne na stronie Urzędu.

 

Okres stażu będzie wynosił od 3 do 7 miesięcy dla grupy objętej programem.

Wymagany okres zatrudnienia po zakończonym stażu to 3 miesiące.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia.

Uczestnikami projektu mogą być osoby młode w wieku 18-29 lat, bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku jako osoby bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu w trybie stacjonarnym (tzw. Młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w tym:

- osoby długotrwale bezrobotne według definicji określonej przez Komisję Europejską (w wieku poniżej 25 lat – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 m-cy, natomiast w wieku 25 lat i więcej – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 m-cy),

- osoby z niepełnosprawnościami,

- osoby z niskimi kwalifikacjami (osoby posiadające wykształcenie do poziomu ISCED 3, czyli osoby, które posiadają wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne)

Zaplanowane działania:

1. pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe,

2. staże,

3. jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Zaplanowano, że 105 osób zostanie objętych wsparciem w projekcie, w tym:

95 osób zostanie skierowanych na staże, 10 osób otrzyma jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

Budżet projektu: 1 070 021,63zł

 

Szczegółowe informacje:

Elżbieta Ankiersztejn, tel. 77 447 41 16, pokój nr 15 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku, ul. Sienkiewicza 22 B

Strona dodana przez: Kamil Murzyński (2019-01-04 15:46:14)
Zredagowana przez: Admin (2021-04-16 09:47:11)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Formularz do projektu (.pdf 318.57kB) 2019-01-24 318.57kB Plik: Formularz do projektu.pdf (318.57kB)POBIERZ
Dokument PDF Oświadczenie uczestnika projektu (.pdf 536.61kB) 2019-01-24 536.61kB Plik: Oświadczenie uczestnika projektu.pdf (536.61kB)POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupkluczbork.pl/strona/aktywizacja-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-kluczborskim-(v)/284