Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Telefony : Książka Online

Email : opkl@praca.gov.pl

jak trafić do urzędu ?     |  

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kluczborskim (III)

image

 

Od 02.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku realizuje projekt pn:

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kluczborskim (III)”

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia.

Uczestnikami projektu mogą być osoby młode w wieku 18-29 lat, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku jako osoby bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu w trybie stacjonarnym (tzw. Młodzież NEET), w tym:

- osoby długotrwale bezrobotne według definicji określonej przez Komisję Europejską (w wieku poniżej 25 lat – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 m-cy, natomiast w wieku 25 lat i więcej – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 m-cy),

- osoby niepełnosprawne,

- osoby o niskich kwalifikacjach (osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie, czyli osoby, które posiadają wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne)

Zaplanowane działania:

  • pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe,
  • staże,
  • bony szkoleniowe,
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Zaplanowano, że 136 osób zostanie objętych wsparciem w projekcie, w tym:

116 osób zostanie skierowanych na staże, 10 osób otrzyma bony szkoleniowe, 14 osób otrzyma jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

Budżet projektu: 1 380 807,43 zł

Szczegółowe informacje: Anna Sadowska, tel. 77 447 13 55

Strona dodana przez: Anna Sadowska (2017-01-18 13:28:21)
Zredagowana przez: Admin (2021-04-16 09:45:38)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupkluczbork.pl/strona/aktywizacja-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-kluczborskim-(iii)/271