Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Telefony : Książka Online

Email : opkl@praca.gov.pl

jak trafić do urzędu ?     |  

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kluczborskim (II)

image

 

Od 12.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku realizował projekt pn:

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kluczborskim (II)”

 

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Głównym celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia.

Uczestnikami projektu mogły być osoby młode w wieku 18-29 lat, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku jako osoby bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET), w tym:

- osoby długotrwale bezrobotne według definicji określonej przez Komisję Europejską (w wieku poniżej 25 lat – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 m-cy, natomiast w wieku 25 lat i więcej – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 m-cy),

- osoby niepełnosprawne,

- osoby o niskich kwalifikacjach (osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie, czyli osoby, które posiadają wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne)

Zrealizowane działania:

  • pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe,
  • staże,
  • bony szkoleniowe,
  • szkolenia
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Rezultaty:

  • 133 osoby zostały objete wsparciem w projekcie (78 kobiet, 55 mężczyzn), w tym: 101 osób zostało skierowanych na staże, 10 osób otrzymało bony szkoleniowe, 10 osób zostało skierowanych na szkolenia, 12 osób otrzymało jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
  • 17 osób uzyskało kwalifikacje po zakończonych szkoleniach

 

Budżet projektu: 1 230 479,33 zł

Wydatkowano: 1 226 114,38 zł

Strona dodana przez: Anna Sadowska (2016-02-29 11:58:22)
Zredagowana przez: Admin (2021-04-16 09:33:54)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupkluczbork.pl/strona/aktywizacja-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-kluczborskim-(ii)/263