Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Telefony : Książka Online

Email : opkl@praca.gov.pl

jak trafić do urzędu ?     |  

Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat (2014)

Dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych będących w wieku 30 - 50 lat.

 

Cel programu: aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych będących w wieku 30 - 50 lat

Całkowita wartość programu: 308 500 zł

Czas realizacji: 14.10.2014 r. - 31.12.2014 r.

Grupa docelowa: Uczestnikami programu mogły być wszystkie osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy  w Kluczborku będące w wieku 30 - 50 lat,  którym określono II profil pomocy.

W ramach programu oferowane były następujące formy wsparcia:

Wsparcie doradcy klienta: dla wszystkich osób biorących udział w programie

Roboty publiczne - dla 17 osób

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej - dla 1 osoby

Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy - dla 9 osób

Staże - dla 8 osób

Doradztwo zawodowe: dla wszystkich zainteresowanych osób

 

Strona dodana przez: Anna Sadowska (2014-10-29 14:08:44)
Zredagowana przez: Anna Sadowska (2015-02-06 11:44:11)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupkluczbork.pl/strona/aktywizacja-osob-bezrobotnych-w-wieku-30-50-lat-(2014)/244