Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Telefony : Książka Online

Email : opkl@praca.gov.pl

jak trafić do urzędu ?     |  

Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49) (2015)

Dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

 

Cel programu: aktywizacja osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Całkowita wartość programu: 108 000 zł

Czas realizacji: 01.05.2015r. - 31.10.2015r.

Grupa docelowa: Uczestnikami programu były osoby bezrobotne, będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku.

 

W ramach programu oferowane były następujące formy wsparcia:

Doradztwo indywidualne lub grupowe - dla 12 osób

Staże - dla 9 osób

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - dla 3 osób

 

Strona dodana przez: Anna Sadowska (2015-06-24 12:29:27)
Zredagowana przez: Anna Sadowska (2016-01-14 11:36:39)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupkluczbork.pl/strona/aktywizacja-osob-bezrobotnych-(art-49)-(2015)/253