Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Telefony : Książka Online

Email : opkl@praca.gov.pl

jak trafić do urzędu ?     |  

V nabór rekrutacji do projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Subregionu Północnego”

 

OGŁOSZENIE DNIA 13.05.2020r. V NABORU REKRUTACJI DO PROJEKTU
„OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”


 
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 8.3 – Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej ogłaszamy, że z dniem 14.05.2020r. rozpoczyna się rekrutacja uczestników do projektu która trwać będzie do 27.05.2020r. do godz. 15:00. Informujemy, że każdorazowo w ramach naboru przewiduje się udzielenie dotacji dla maksymalnie 6 przedsiębiorstw społecznych/ grup inicjatywnych tworzących nowe przedsiębiorstwo społeczne/ podmiotów ekonomii społecznej przekształcanych w przedsiębiorstwo społeczne. Wartość dofinansowania w ramach wsparcia finansowego na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych wynosi 738.710,36zł.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się głównie w rozdziale II Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną spowodowaną rozprzestrzeniającą się chorobą COVID-19, preferujemy, aby wypełnione dokumenty rekrutacyjne przesłać skanem na adres e-mail kinga@prof-es.pl w nieprzekraczalnym terminie do 27.05.2020r. do godz. 15:00. W razie braku możliwości przesłania dokumentów w formie skanu dokumenty można złożyć osobiście w siedzibie PROFES Spółdzielni Socjalnej, ul. Zamkowa 6, pokój nr 29, III piętro, 46-200 Kluczbork w godzinach od 8:00 – 15:00.

Po uspokojeniu się obecnej sytuacji w kraju dokumenty przesłane w formie skanu należy uzupełnić o wersję papierową formularzy rekrutacyjnych.

 

Więcej informacji na stronie: http://prof-es.pl/ogloszenierekrutacjinr5/

Aktualność dodana przez: Admin (2020-05-15 14:39:56) , zredagowana przez: Admin (2020-05-15 14:42:13)
Data wydarzenia : 2020-05-15
Data publikacji : 2020-05-15

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupkluczbork.pl/wydarzenie/357/v-nabor-rekrutacji-do-projektu-%E2%80%9Eosrodek-wsparcia-ekonomii-spolecznej-dla-subregionu-polnocnego%E2%80%9D