Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Telefony : Książka Online

Email : opkl@praca.gov.pl

jak trafić do urzędu ?     |  

Informacja o IV planowanym naborze do rekrutacji

OGŁOSZENIE DNIA 03.02.2020R. INFORMACJI O IV PLANOWANYM NABORZE REKRUTACJI DO PROJEKTU: „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy, że dnia 18.02.2020r. rozpocznie się rekrutacja do projektu, która będzie trwała do 02.03.2020r. Informujemy, że każdorazowo w ramach naboru przewiduje się udzielenie dotacji dla maksymalnie 6 przedsiębiorstw społecznych/ grup inicjatywnych tworzących nowe przedsiębiorstwo społeczne/ podmiotów ekonomii społecznej przekształcanych w przedsiębiorstwo społeczne.

            Informacje dotyczące rekrutacji znajdują się głównie w rozdziale II Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu. Zgłoszenie do projektu następuje poprzez wypełnienie odpowiedniego Formularza rekrutacyjnego oraz załączników, które znajdują się w rozdziale V i VII Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu. Spis załączników, które należy wypełnić znajduje się w odpowiednim Formularzu rekrutacyjnym. Do projektu mogą zgłosić się osoby fizyczne/ osoby prawne chcące założyć nowe przedsiębiorstwo społeczne, osoby fizyczne zamierzające przystąpić/zatrudnić się w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym, osoby fizyczne tworzące miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych powstałych z przekształcenia podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne.

Osobą do kontaktu jest Kinga Pencakowska (specjalista ds. rekrutacji i monitoringu) – tel.: 77 414 45 11

Informujemy, że zmianie uległ Regulamin świadczenia usług uczestnikom projektu oraz załączniki. Zmiany wprowadzone są według poniższego zestawienia:

Wykaz zmian do Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu do uchwały nr 1_02

 

Dokumenty do pobrania - http://prof-es.pl/informacja-o-iv-planowanym-naborze-do-rekrutacji/

Aktualność dodana przez: Admin (2020-02-05 07:49:26) , zredagowana przez: Admin (2020-04-21 12:02:03)
Data wydarzenia : 2020-02-05
Data publikacji : 2020-02-05

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupkluczbork.pl/wydarzenie/321/informacja-o-iv-planowanym-naborze-do-rekrutacji