Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku
http://pupkluczbork.pl/wydarzenie/297/rozeznanie-rynku

Rozeznanie rynku

Powiatowy Urząd pracy w Kluczborku stosownie do art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  (Dz.U. z 2019., poz.1843) informuje, że unieważnia rozeznanie rynku - na wyłonienie min. 4 Członków Komisji Oceny Wniosków (KOW) w ramach projektu "Ośrodek Subregionu Północnego", który jest realizowany w ramach :Oś priorytetowa 8 - Integracja społeczna, Działanie 8.3

 image