Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Subregionu Północnego

image

 

O PROJEKCIE

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Subregionu Północnego to Partnerstwo tworzone przez PROFES Spółdzielnię Socjalną oraz Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku.

Projekt realizowany jest na terenie subregionu północnego województwa opolskiego tj. powiatu: kluczborskiego, oleskiego, namysłowskiego i brzeskiego w okresie od 1 grudnia 2018 do 1 grudnia 2021. Wspieramy działania społeczne i gospodarcze mieszczące się w ramach ekonomii społecznej. Oznacza to, że z naszej pomocy mogą skorzystać głównie podmioty, które realizują cele społeczne za pomocą instrumentów rynkowych, oraz osoby zainteresowane.

 

- Jeśli chcesz powołać stowarzyszenie, fundację, spółdzielnię socjalną

 

- Jeśli chciałbyś, aby twoja organizacja podjęła działalność gospodarczą

 

- Jeśli masz ciekawy pomysł na przedsiębiorstwo społeczne

 

- Jeśli prowadzisz Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakład Aktywności Zawodowej, Centrum Integracji Społecznej bądź Klub Integracji Społecznej i potrzebna jest Wam ekonomizacja.

 

Nasze wsparcie jest dla Ciebie!

 

image

 

Całość wsparcia jest bezpłatna!

Całkowita wartość projektu wynosi: 4 809 714,00 PLN, w tym dofinansowanie:
4 640 914,00 PLN oraz wkład własny w wysokości 168 800 PLN.

Blisko 1 560 000 PLN to kwota przeznaczona w ramach projektu na bezzwrotne wsparcie finansowe tj. dotację jednorazową oraz wsparcie pomostowe, a około
102 440 PLN dotyczy przygotowania procesu szkolno – doradczego poprzedzającego stworzenie miejsc pracy oraz wsparcie funkcjonujących PES.

 

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest wzmocnienie sektora ES w województwie opolskim, subregionie północnym w okresie realizacji projektu tj. do grudnia 2021.

A w szczególności:

- Skuteczna animacja wspólnot samorządowych i regionalnych na rzecz poprawy sytuacji społeczno –ekonomicznej. Zwiększenie świadomości społecznej na temat ES z uwzględnieniem promowania marki i produktów ES w subregionie północnym woj. opolskiego

- Świadczenie kompleksowej oferty usług dla PES sprzyjających ich rozwojowi i stabilizacji

- Zwiększenie liczby PES działających na terenie subregionu północnego woj. opolskiego oraz ich bazy członkowskiej/pracowniczej

- Stworzenie warunków do edukowania kadry PES

- Wsparcie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (zamieszkujących subregion północny województwa opolskiego) w zakresie reintegracji zawodowej.

 

 

Zapraszamy na główną stronę projektu:

www.prof-es.pl/owes

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu:

 

PROFES - 77 414 45 11 (Kinga Pencakowska)

PUP Kluczbork - 77 447 13 33 (Aniela Owczarska)

Aktualność dodana przez: Admin (2019-07-19 13:00:28) , zredagowana przez: Admin (2019-07-19 13:17:09)
Data wydarzenia : 2019-07-19
Data publikacji : 2019-07-19

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupkluczbork.pl/wydarzenie/280/osrodek-wsparcia-ekonomii-spolecznej-dla-subregionu-polnocnego