Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kluczborskim (IV)

Od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku realizuje projekt pn:

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kluczborskim (IV)”

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia.

Uczestnikami projektu mogą być osoby młode w wieku 18-29 lat, bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku jako osoby bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu w trybie stacjonarnym (tzw. Młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w tym:

- osoby długotrwale bezrobotne według definicji określonej przez Komisję Europejską (w wieku poniżej 25 lat – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 m-cy, natomiast w wieku 25 lat i więcej – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 m-cy),

- osoby z niepełnosprawnościami,

- osoby z niskimi kwalifikacjami (osoby posiadające wykształcenie do poziomu ISCED 3, czyli osoby, które posiadają wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne)

Zaplanowane działania:

   1. pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe,

   2. staże,

   3. jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Zaplanowano, że 112 osób zostanie objętych wsparciem w projekcie, w tym:

102 osób zostanie skierowanych na staże, 10 osób otrzyma jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

Budżet projektu: 1 134 953,61 zł

 

Na dzień 17.08.2018 zaplanowane działania w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kluczborskim (IV)” zostały zrealizowane.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłaszać się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku

Szczegółowe informacje: Elżbieta Ankiersztejn, tel. 77 447 41 16 pok. 15

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku, ul. Sienkiewicza 22 B

 

Załączniki:

1. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

2. FORMULARZ

 

zaktualizowano 14.09.2018

Aktualność dodana przez: Krystian Kwiatkowski (2018-03-08 10:18:53) , zredagowana przez: Kamil Murzyński (2018-09-15 15:31:32)
Data wydarzenia : 2018-12-31
Data publikacji : 2018-03-08

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument docx Projekt (.docx 51.57kB) 2018-03-08 51.57kB Plik: Projekt.docx (51.57kB)POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupkluczbork.pl/wydarzenie/236/aktywizacja-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-kluczborskim-(iv)