Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

Rekrutacja do projektu "Po zwolnieniu - ku zatrudnieniu"

Projekt organizowany przez Navigator International Sp. z o.o.

Projekt skierowany jest do 96 osób (w tym 58 kobiet/38 mężczyzn), mieszkających w rozumieniu KC i/lub pracujących i/lub uczących się, na terenie województwa opolskiego, w tym:

• PRACUJĄCYCH zagrożonych zwolnieniem/ przewidzianych do zwolnienia, z przyczyn niedotyczących pracowników;

• OSÓB NIEPRACUJĄCYCH bezrobotnych, zwolnionych w krótkim terminie tj. do 6 miesięcy, z przyczyn niedotyczących pracowników;

• OSÓB ZAMIERZAJĄCYCH ODEJŚĆ Z ROLNICTWA - posiadających gospodarstwo rolne powyżej 2 ha przeliczeniowych lub członków ich rodzin, ubezpieczonych w KRUS.

Głównym celem projektu jest podniesienie zdolności do utrzymania/ponownego zatrudnienia lub znalezienia zatrudnienia poza rolnictwem wśród pracowników przedsiębiorstw zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracowników oraz osób odchodzących z rolnictwa.

W ramach projektu oferujemy wsparcie:

1. Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem IPD

2. Poradnictwo psychologiczne

3. Pośrednictwo pracy

4. Szkolenia zawodowe (stypendium szkoleniowe dla każdego Uczestnika)

5. 3 miesięczne płatne staże zawodowe dla bezrobotnych wraz ze stypendium stażowym.

Zapewniamy także zwrot kosztów dojazdu, catering podczas szkoleń, ubezpieczenie NNW, badania wstępne i szkolenie BHP. Miejsce spotkań dostosowane będzie do potrzeb Uczestników projektu. Szkolenia zorganizowane będą w miejscu zebrania się grupy, na terenie woj. opolskiego. Udział w projekcie jest bezpłatny. Rekrutacja trwa do końca kwietnia 2018 roku.

W razie pytań, proszę kontaktować się pod numerem 573-012-937.

Projektu „Po zwolnieniu – ku zatrudnieniu”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw.

Aktualność dodana przez: Krystian Kwiatkowski (2018-03-08 07:07:17) , zredagowana przez: Krystian Kwiatkowski (2018-04-06 12:19:06)
Data wydarzenia : 2018-04-30
Data publikacji : 2018-03-09

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupkluczbork.pl/wydarzenie/234/rekrutacja-do-projektu-po-zwolnieniu-ku-zatrudnieniu-