Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

ZAPYTANIE OFERTOWE NA SZKOLENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku zwraca się z prośbą o złożenie ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30.000 tys. Euro na podstawie art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późń. zm.)

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku

ul. Sienkiewicza 22 b, 46 – 200 Kluczbork

NIP: 751-10-36-586 REGON: 531595953

tel. 77 447 13 88 , faks. 77 418 77 88

e-mail : opkl@praca.gov.pl

www.pupkluczbork.pl http://pup.kluczbork.ibip.pl

 

Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku kieruje zapytanie ofertowe w celu wyboru Wykonawcy na usługę dot. przeprowadzenia szkolenia pn. „Operator koparko – ładowarki kl. III wraz z egzaminem państwowym” dla grupy 10 osób bezrobotnych – współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VII Konkurencyjny Rynek. Działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP. Projekt "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kluczborskim (III)”

Aktualność dodana przez: Jacek Czuczejko (2017-07-11 20:02:41) , zredagowana przez: Jacek Czuczejko (2017-07-11 20:08:59)
Data wydarzenia : 2017-07-11
Data publikacji : 2017-07-11

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupkluczbork.pl/wydarzenie/207/zapytanie-ofertowe-na-szkolenie