Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej

Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA w partnerstwie z Prywatnym Przedsiębiorstwem Obsługi Regionów Zdzisław Kochanowicz w okresie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.07.2018 roku realizuje projekt „Własna firma - moja droga do integracji zawodowej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet: 7 Konkurencyjny rynek pracy, Działanie: 7.3 Zakładanie działalności
gospodarczej.

Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające następujące kryteria:


a) osoby powyżej 29 r. ż. (osoby, które w dniu przystąpienia do udziału w projekcie miały ukończone 30 lat),
b) osoby niepracujące (bezrobotne, poszukujące pracy lub nieaktywne zawodowo),
c) osoby mające miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) w woj. opolskim,
w szczególności osoby zamieszkujące obszary wiejskie o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej (w gm.
Wołczyn, Domaszowice, Radłów, Zębowice, Zawadzkie, Kietrz, Baborów, Pawłowiczki, Lubrza, Biała,
Korfantów, Łambinowice, Skoroszyce, Kamiennik, Świerczów, Lubsza i Branice),
d) osoby zamierzające zarejestrować i rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w woj. opolskim,


w tym zwłaszcza osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy:

 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnością,
 • osoby po 50 roku życia (osoby, które w dniu przystąpienia do udziału w projekcie miały ukończone
 • 50 lat),
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6. roku życia,
 • osoby posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18. roku życia.

Ścieżka wsparcia Uczestników Projektu:

 • Wsparcie szkoleniowo – doradcze udzielane przed założeniem działalności gospodarczej:
 • - szkolenie „ABC Przedsiębiorczości” – 96 h/grupa,
 • - doradztwo indywidualne – 10 h/osoba,
 • Przyznanie jednorazowych dotacji w maksymalnej kwocie do 24 000,00 zł,
 • Pomostowe wsparcie finansowe w maksymalnej kwocie do 1 000,00 zł/m-c przez okres do 12 m-cy,
 • Pomostowe wsparcie szkoleniowo – doradcze:
 • - doradztwo indywidualne – 15 h/osoba
 • - wsparcie szkoleniowe - 80 h/grupa

Uczestnikom Projektu zapewniamy:

 • materiały piśmiennicze i szkoleniowe
 • catering podczas szkoleń grupowych
 • ubezpieczenie NNW refundację kosztów dojazdu
 • refundację kosztów opieki nad osobą
 • niesamodzielną

Zapisy i dodatkowe informacje:


Biuro Projektu
Ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole
tel.: 511 730 576; 500 241 501,
e-mail: wlasnafirma2017@gmail.com

 

Aktualność dodana przez: Anna Sadowska (2017-04-21 09:36:03) , zredagowana przez: Anna Sadowska (2017-05-04 14:37:42)
Data wydarzenia : 2017-04-21
Data publikacji : 2017-04-21

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupkluczbork.pl/wydarzenie/201/bezzwrotne-dotacje-na-rozpoczecie-wlasnej-dzialalnosci-gospodarczej