Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

Dotacje na własną działalnosć gospodarczą dla mieszkańców Gminy Wołczyn

Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim realizuje projekt "Most do sukcesu", kóry zakłada udzielanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, doradztwo i szkolenia nt. zakładania własnej firmy oraz wsparcie na pokrycie bieżących wydatków wypłacane przez pierwsze 12 m-cy prowadzenia firmy.

Projekt skierowany jest do mieszkańców gmin: Wołczyn, Domaszowice, Świerczów i Lubsza, którzy mają ukończone 30 lat i są osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo.

Celem projektu jest pomoc szkoleniowo - doradcza i finansowa dla osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Projekt jest skierowany do grupy 65 osób w wieku powyżej 30 roku życia bezrobotnych i biernych zawodowo z jednej z poniższych grup:

 • kobiety;
 • osoby niepełnosprawne;
 • osoby po 50 roku życia;
 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • osoby o niskich kwalifikacjach;
 • osoy posiadające conajmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub conajmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia;
 • migranci powrotni/imigranci.

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • nie prowadziły działalności gospodarczej przez okres jednego roku przed przystąpieniem do projektu;
 • zamieszkują i/lub uczą się (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa opolskiego w następujących gminach: Wołczyn, Domaszowice, Świerczów, Lubsza;
 • deklarują rejestrację działalności gospodarczej na terenie województwa opolskiego - po pozytywnej rekomendacji Eurocentrum do udzielenia wsparcia na planowane przedsięwzięcie.

W projekcie priorytetowo traktowane będą:

 • osoby, które założą działalność gospodarczą w branżach zidentyfikowanych jako specjalizacje regionalne (chemiczna, budowlana wraz z przemysłem mineralnym i usługami budowlanymi, maszynowa i elektromaszynowa, paliwowo-energetyczna, rolno-spożywcza, drzewno-papiernicza (w tym przemysł meblarski), metalowa i metalurgiczna, usługi medyczne i rehabilitacyjne, usługi turystyczne, transport i logistyka);
 • osoby, które po założeniu działalności gospodarczej utworzą dodatkowe miejsca pracy.

W ramach projektu oferujemy:

 • szkolenia (54h) i doradztwo indywidualne (4h/os.) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej - 5 grup szkolenioweych po 13 osób - 9 dni szkolenia po 6h dziennie (grupa 1 i 2 w marcu 2017 r., grupa 3 i 4 w kwietniu 2017 r., grupa 5 w maju 2017 r.);
 • bezzwrotne wsparcie inwestycyjne na sfinansowanie pierwszych nakładów inwestycyjnych - max. do 25 088,94 PLN dla 55 uczestników projektu;
 • bezzwrotne wsparcie pomostowe podstawowe, pozwalające utrzymać płynność finansową firmy - w wysokości do          1 000,00 PLN miesięcznie, wypłacane w okresie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej - dla 55 uczestników projektu;
 • bezzwrotne wsparcie pomostowe przedłużone - w wysokości do 1 000,00 PLN miesięcznie, wypłacane w okresie od 7 do 12 miesiąca od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej - dla 27 uczestników projektu;
 • doradztwo indywidualne (4h/os.) mające na celu rozwój prowadzonej działalności (z zakresu prawa, marketingu i finansów).

Rekrutacja uczestników:

 • rekrutacja uczestników do wszystkich grup (65 osób) będzie prowadzona w miesiącach listopad – grudzień 2016 r.;
 • informacja na temat rozpoczęcia procedury rekrutacji ukaże się w miesiącu październiku 2016 r. i będzie dostępna w biurze projektu, w siedzibie Eurocentrum, na stronie internetowej projektu oraz w lokalnych mediach.

Rekrutacja będzie składała się z następujących etapów:

 • złożenie przez kandydatów Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi oświadczeniami i załącznikami;
 • ocena każdego z Formularzy przez dwóch losowo wybranych członków Komisji Rekrutacyjnej (0-60 pkt.);
 • wybór kandydatów do rozmowy kwalifikacyjnej z doradcą zawodowym;
 • weryfikacja predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej przeprowadzana przez doradcę zawodowego (test i rozmowa kwalifikacyjna - 0-40 pkt.);
 • wybór 65 uczestników usług szkoleniowo – doradczych (dodatkowe punkty otrzymają: 10 pkt. - osoby, które założą działalność gospodarczą w branżach zidentyfikowanych jako specjalizacje regionalne oraz 10 pkt. - osoby które utworzą dodatkowe miejsca pracy);
 • procedura odwoławcza;
 • podpisanie umów na usługi szkoleniowo - doradcze.

Wszelkie pytania dotyczące realizacji projektu prosimy składać za pośrednictwem zakładki FORUM na stronie internetowej projektu: www.euro.ctiw.pl/sukces lub mailowo: sukces@euro.ctiw.pl bądź telefonicznie pod numerem 500 101 790.

Biuro projektu:

Wołczyński Ośrodek Kultury (wejście do biura z tyłu budynku)

ul. Opolska 2, Wołczyn

Aktualność dodana przez: Anna Sadowska (2016-11-09 08:20:30) , zredagowana przez: Anna Sadowska (2017-02-16 13:39:09)
Data wydarzenia : 2017-02-16
Data publikacji : 2017-02-16

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Inny plakat_dotacje (.jpg 270.56kB) 2017-02-16 270.56kB Plik: plakat_dotacje.jpg (270.56kB)POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupkluczbork.pl/wydarzenie/174/dotacje-na-wlasna-dzialalnosc-gospodarcza-dla-mieszkancow-gminy-wolczyn