Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

Wsparcie dla osób po 30r.ż., które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą

Projekt skierowany do osób zamieszkałych na terenie województwa opolskiego, które ukończyły 30 rok życia, bezrobotnych, poszukujących pracy lub nieaktywnych zawodowo/biernych zawodowo, zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą

Kurs operatora koparko - ładowarki

Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku planuje organizację kursu pt. "Operator koparko - ładowarki". Kurs zaplanowany jest dla osób, króre ukończyły 30 lat. Dodatkowe informacje: Alona Smirnova, tel. 77 447 13 43, pok. 19.

Środki finansowe na refundację pracodawcy lub przedsięborcy

Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku posiada środki finansowe na refundację pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części poniesionych kosztów na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

Nabór wniosków na staże

Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku informuje, iż trwa nabór wniosków na staże dla osób bezrobotnych.

Staże bedą organizowane w ramach :

1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPO WO) - staże dla osób powyżej 30 roku życia

2. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) - staże dla osób do 30 roku życia

 

Nabór wniosków trwa do czasu zaangażowania wszystkich środków przeznaczonych na organizację staży dla w/w punktów.

Wniosek (taki sam dla wszystkich w/w punktów) jest dostępny w zakładce: Dla pracodawców i przedsiębiorców / Druki i formularze do pobrania (http://pupkluczbork.pl/strona/dokumenty-do-pobrania/137)