Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

Zapytanie ofertowe na wyłonienie min. 4 Członków Komisji Oceny Wniosków

Zapytanie ofertowe na wyłonienie min. 4 Członków Komisji Oceny Wniosków (KOW) w ramach projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Subregionu Północnego", który jest realizowany w ramach: Oś priorytetowa 8 - Integracja społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert w nieprzekraczalnym tereminie: 29.10.2019r.

Ogłoszenie dnia 11.10.2019r. I naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego

OGŁOSZENIE DNIA 11.10.2019R. I NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA ZAŁOŻENIE PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO, UTWORZENIE NOWEGO/NOWYCH MIEJSC PRACY W ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH/ PRZEKSZTAŁCENIE PODMIOTU EKONOMII SPOŁECZNEJ W PRZEDSIEBIORSTWO SPOŁECZNE

Ogłoszenie konkursu na stanowisko stażysty w Sądzie Rejonowym w Kluczborku

Na stanowisko stażysty w Sądzie Rejonowym w Kluczborku. 

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES dla Subregionu Północnego

 

Ogłoszenie dnia 07.10.2019r. II naboru rekrutacji do projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Subregionu Północnego”