Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Telefony : Książka Online

Email : opkl@praca.gov.pl

jak trafić do urzędu ?     |  

Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

Wyłonienie 4 Członków Komisji Oceny Wniosków (KOW)

Roztrzygnięcie rozeznania rynku - na wyłonienie minimum 4 Członków Komisji Oceny Wniosków (KOW).

Nabór wniosków o udzielenie dotacji dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców

Na podstawie art. 15zze4a ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

"Opolskie staże z POWERem"

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, oprócz wsparcia w formie dotacji na założenie działalności gospodarczej - realizuje obecnie projekt stażowy "Opolskie  staże z POWERem", skierowany do osób młodych, w wieku do 29 roku życia.

Zapytanie ofertowe na wyłonienie min. 4 Członków Komisji Oceny Wniosków

 Zapytanie ofertowe na wyłonienie min. 4 Członków Komisji Oceny Wniosków (KOW) w ramach projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Subregionu Północnego", który jest realizowany w ramach: Oś priorytetowa 8 - Integracja społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin składania ofert w nieprzekraczalnym tereminie: 22.07.2021 r.