Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Telefony : Książka Online

Email : opkl@praca.gov.pl

jak trafić do urzędu ?     |  

Zasady rejestracji cudzoziemców w PUP Kluczbork w 2018 roku

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi:

- są rejestrowane dla obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy, uprawnia do wykonywania pracy nie-sezonowej bez zezwolenia przez okres 6 miesięcy w kolejnych 12 miesiącach

- może dotyczyć podklas, które nie są objęte zezwoleniem na pracę sezonową;

- pracodawca ma obowiązek poinformować urząd o podjęciu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy) lub niepodjęciu (w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia pracy wskazanej w oświadczeniu) przez cudzoziemca pracy;

Poniżej wzory oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy dla pracodawców (załącznik nr 17) oraz dla podmiotów działających jako Agencja Pracy Tymczasowej (załącznik nr 16).

Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do oświadczenia o powierzeniu pracy znajdują poniżej w załączonej informacji.

Zezwolenie sezonowe wydawane przez PUP Kluczbork

Od 2018 r będzie możliwość ubiegania się o wydanie zezwolenia na pracę sezonową do 9 miesięcy dla obywateli wszystkich państw trzecich. Klasyfikacja działalności objętych tą procedurą znajduje się w załączniku do Rozporządzenia MRPiPS z 8.12.2017 (poz.2348).

Poniżej wniosek na pracę sezonową dla pracodawców (załącznik nr 3) oraz dla podmiotów działających jako Agencja Pracy Tymczasowej (załącznik nr 2).

Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku znajdują się poniżej w załączonej informacji.

Opłaty za rejestrację oświadczeń i wniosków o wydanie zezwoleń sezonowych

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi zobowiązany jest do wniesienia opłaty w kwocie 30 zł, bez względu na procedurę na konto PUP w Kluczborku.

Odbiorca: Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku, ul. Sienkiewicza 22b, 46-200 Kluczbork

Nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Wołczynie

Nr Konta: 14 8876 0009 0032 9589 2000 0014

Tytułem: "Nazwa pracodawcy" za: "imię i nazwisko cudzoziemca"

Kwota: 30 zł / za każdego cudzoziemca

Uwaga!

Wpłaty najlepiej dokonać oddzielnie w związku z każdym wnioskiem. W tytule każdego przelewu pracodawca powinien podać imie i nazwisko cudzoziemca. Wpłat można dokonać również łącznie w związku z wieloma wnioskami, podając imiona i nazwiska wszystkich cudzoziemców maksymalnie tyle ile pole tytułem w przelewie umożliwi. Proszę zwrócić uwagę na pisownię imienia i nazwiska, żeby była zgodna z dokumentem zgłoszonym do PUP Kluczbork. Potwierdzenia bankowe wydrukowane należy dołączyć do wniosku!

Strona dodana przez: Krystian Kwiatkowski (2018-01-03 13:25:25)

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupkluczbork.pl/strona/zasady-rejestracji-cudzoziemcow-w-pup-kluczbork-w-2018-roku/277