Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Telefony : Książka Online

Email : opkl@praca.gov.pl

jak trafić do urzędu ?     |  

Wzrost aktywności zawodowej w Gminie Wołczyn i Byczyna (2015)

 

Od 01.07.2013r. do 30.06.2015r. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku realizował projekt pt.:

„Wzrost aktywności zawodowej w Gminie Wołczyn i Byczyna”


Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.2.1.

Projekt skierowany był do 50 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Kluczbork, zamieszkujących gminę Wołczyn lub Byczyna, które nie ukończyły 30 roku życia lub ukończyły 50 rok życia.

Przeprowadzone działania:

Poradnictwo zawodowe indywidualne:

- miało na celu określenie predyspozycji zawodowych każdego uczestnika, pomoc w wyborze odpowiedniego stanowiska stażowego, omówienie pisania dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy z pracodawcą itp.

Poradnictwo psychospołeczne indywidualne:

- miało na celu pomoc beneficjentom w powrocie na rynek pracy poprzez zwiększenie ich samooceny i wiary w siebie, zmotywowanie do pozytywnych zmian w życiu oraz przełamanie barier związanych w aktywnością zawodową i społeczną.

Kurs komputerowy:

Kurs obejmował zagadnienia związane z obsługą komputera, w tym pakietu biurowego. W ramach szkolenia uczestnicy mieli szansę nauczyć się korzystania z portali z pracą, wysyłania CV do pracodawców i wyszukiwania ofert pracy. Zajęcia obejmowały również naukę zakładania skrzynki mailowej, tworzenia CV w programie Word lub Open Office, logowanie się na portalach z pracą, wyszukiwanie ofert pracy przez dedykowane portale, korzystanie z forum dyskusyjnych i wyszukiwanie informacji w sieci.

Staże

Po w/w formach wsparcia każda z osób została skierowana do odbycia stażu u pracodawcy, dzięki czemu miała możliwość nabyć umiejętności zawodowe.

Rezultaty:

46 osób zakończyło udział w projekcie

50 osób wzięło udział w poradnictwie zawodowym i psychospołecznym

50 osób zakończyło udział w kursie komputerowym

46 osób zakończyło udział w stażu

34 osoby podjęły zatrudnienie


Budżet projektu: 588 543,80 zł

Wydatkowano: 560 725,82 zł

 

Strona dodana przez: Anna Sadowska (2015-09-18 14:12:28)
Zredagowana przez: Anna Sadowska (2016-05-27 12:05:24)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupkluczbork.pl/strona/wzrost-aktywnosci-zawodowej-w-gminie-wolczyn-i-byczyna-(2015)/258