Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku
http://pupkluczbork.pl/strona/wysokosc-swiadczen-pienieżnych/121

Wysokość świadczeń pieniężnych

do 823, 60 zł. + ZUS (refundacja co miesiąc)

do 1 680, 00 zł. + ZUS (refundacja co 2 miesiąc)

do 1 825, 86 zł. + ZUS (refundacja co miesiąc)

do 3 651, 72 zł. + ZUS (refundacja co drugi miesiąc)

5 040, 00 zł. (do 300 % minimalnego wynagrodzenia)

4, 80 zł. (60 % przysługującego świadczenia)

do 21 910, 32 zł. (do 600 % przeciętnego wynagrodzenia)