Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Telefony : Książka Online

Email : opkl@praca.gov.pl

jak trafić do urzędu ?     |  

Staże (2016)

Dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

 

Całkowita wartość programu: 132 200 zł

Czas realizacji: 01.06.2016 – 31.12.2016

Grupa docelowa: osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku zakwalifikowane do II profilu oraz znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (zgodnie z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienienia i instytucjach rynku pracy)

W ramach programu oferowane są 5 miesięczne staże dla 20 osób.

W programie założono 80% efektywność zatrudnieniową po zakończeniu staży.

Strona dodana przez: Anna Sadowska (2016-06-27 12:09:45)
Zredagowana przez: Anna Sadowska (2017-01-18 12:05:02)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupkluczbork.pl/strona/sta%C5%BCe-(2016)/269