Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Telefony : Książka Online

Email : opkl@praca.gov.pl

jak trafić do urzędu ?     |  

Postaw na siebie (2014)

Od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku realizował projekt pt.:

„Postaw na siebie”

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Poddziałanie 6.1.3

Projekt był skierowany do osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Kluczbork
, przede wszystkim do osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Celem projektu była poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Kluczbork.

Projekt obejmował grupę 300 osób (128 mężczyzn i 172 kobiet).
Uczestnicy projektu mieli możliwość nabycia doświadczenia zawodowego poprzez odbycie stażu u pracodawcy.

15 osób bezrobotnych otrzymało jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Uczestnikom projektu udzielone zostały dodatkowo usługi pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.

Budżet projektu: 2 923 133,97 zł

Wydatkowano: 2 922 967,42 zł

 

 

Strona dodana przez: Anna Sadowska (2014-07-23 07:58:06)
Zredagowana przez: Anna Sadowska (2016-05-27 12:20:06)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupkluczbork.pl/strona/postaw-na-siebie-(2014)/233