Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Telefony : Książka Online

Email : opkl@praca.gov.pl

jak trafić do urzędu ?     |  

Postaw na siebie (2012)

Od 01.01.2012 do 31.12.2012 Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku realizował projekt „Postaw na siebie”

Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.

Cel główny:

  • zmniejszenie liczby osób bezrobotnych w powiecie kluczborskim

Cele szczegółowe:

  • przełamanie wśród bezrobotnych mieszkańców powiatu kluczborskiego niechęci do podnoszenia swoich kwalifikacji

  • nabycie nowych umiejętności i doświadczenia przez osoby bezrobotne zamieszkujące powiat kluczborski, które umożliwią im powrót na rynek pracy.

 

Grupy docelowe:

  • osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP KLB, przede wszystkim osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. 

 

Formy wsparcia w projekcie to staże i szkolenia.

Objętych wsparciem zostało 222 osoby

Zakończyło udział: 198 osób

Podjęło pracę: 101 osób

 

Wartość projektu: 944 938,39 zł

Wydatkowano: 937 333,55 zł

 

Strona dodana przez: Anna Sadowska (2014-07-22 12:28:20)
Zredagowana przez: Anna Sadowska (2016-05-27 12:43:45)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupkluczbork.pl/strona/postaw-na-siebie-(2012)/223