Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG

Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG

 

EURES Sieć Europejskich Ofert Pracy 

 Adres strony: http://www.eures.praca.gov.pl

 

POŚREDNICTWO PRACY ZWIĄZANE ZE SWOBODNYM PRZEPŁYWEM PRACOWNIKÓW - art. 36 a ustawy

EURES jest siecią współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy, wspierającą mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym, w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli w krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Liechteinsteinie, a także w Szwajcarii.

Sieć EURES została powołana przez Komisję Europejską, aby ułatwiać swobodny przepływ pracowników poprzez:

  • międzynarodowe pośrednictwo pracy,
  • informowanie na temat warunków życia i pracy w krajach członkowskich,
  • identyfikowanie i przeciwdziałanie przeszkodom w mobilności.

Sieć EURES nastawiona jest na informowanie, doradztwo i wspomaganie poszukujących pracy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy chcą pracować w innym kraju członkowskim oraz pracodawców, którzy chcą rekrutować pracowników z innych krajów członkowskich.

Pośrednictwo pracy związane ze swobodnym przepływem pracowników na terenie państw,  może być realizowane w ramach sieci EURES.

Pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES obejmuje działania, związane z prowadzeniem pośrednictwa pracy, oraz inne usługi świadczone w ramach tej sieci, określone w przepisach Unii Europejskiej.

Realizując pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES, nie można dyskryminować osób, dla których poszukuje się zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie ani ze względu na przynależność związkową.

Pośrednictwo pracy związane ze swobodnym przepływem pracowników :

1) jest realizowane przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy oraz Ochotnicze Hufce Pracy wyłącznie w ramach sieci EURES;

2) może być realizowane w ramach sieci EURES przez podmioty prowadzące agencje zatrudnienia oraz inne uprawnione podmioty, po uzyskaniu akredytacji.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:45:27)
Zredagowana przez: Jacek Czuczejko (2014-07-08 14:23:26)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupkluczbork.pl/strona/posrednictwo-pracy-z-obszaru-ue-i-eog/66