Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Telefony : Książka Online

Email : opkl@praca.gov.pl

jak trafić do urzędu ?     |  

Poradnictwo zawodowe

PORADNICTWO ZAWODOWE - art. 38 ustawy

Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu:

1) bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, a także na przygotowywaniu do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy, w szczególności na:

a) udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia, umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy i samozatrudnieniu,

b) udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę pracy, w tym badaniu kompetencji, zainteresowań i uzdolnień zawodowych,

c) kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,

d) inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy;

2) pracodawcom pomocy:

a) w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy,

b) we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie porad zawodowych.

 

W ramach poradnictwa zawodowego są inicjowane, organizowane i prowadzone szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy.

Poradnictwo zawodowe jest realizowane zgodnie z zasadami:

1) dostępności

2) dobrowolności;

3) równości bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową;

4) swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia;

5) bezpłatności;

6) poufności i ochrony danych.

Celem poradnictwa zawodowego jest pomoc osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w wyborze odpowiedniego zawodu, zmianie kwalifikacji, a także badanie zainteresowań i uzdolnień zawodowych. Poradnictwo zawodowe polega również na udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia.

Doradca zawodowy może pomóc również pracodawcy w zakresie doboru kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy, jak również we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników poprzez udzielanie porad zawodowych.

Poradnictwo zawodowe skierowane jest do osób, które chcą:

  • określić możliwości rozwoju zawodowego,
  • wzmocnić samoocenę i motywację,
  • zaplanować ścieżkę zawodową,
  • określić predyspozycje zawodowe,
  • opracować indywidualny plan działania.

Poradnictwo zawodowe dzieli się na: 

Indywidualne, które polega na indywidualnych spotkaniach klienta z doradcą zawodowym, w celu analizy jego sytuacji zawodowej i omówieniu możliwości zmian.

Grupowe, które jest kilkugodzinnym spotkaniem doradcy z grupą osób i omówieniem konkretnych tematów, m.in.: poczucie własnej wartości, umiejętności interpersonalne, techniki redukcji stresu i inne.

Istnieje możliwość udostępnienia osobom zarejestrowanym lub niezarejestrowanym, zasobów informacji zawodowych, wspomagających proces podejmowania decyzji zawodowej.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:45:50)
Zredagowana przez: Anna Sadowska (2014-09-05 12:03:48)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupkluczbork.pl/strona/poradnictwo-zawodowe/67