Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Telefony : Książka Online

Email : opkl@praca.gov.pl

jak trafić do urzędu ?     |  

Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa

PORADNICTWO ZAWODOWE - art. 38 ustawy

Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu pracodawcom pomocy:

 a) w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy,

 b) we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie porad zawodowych.

 Poradnictwo zawodowe jest realizowane zgodnie z zasadami:

1) dostępności 

2) dobrowolności;

3) równości bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową;

4) swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia;

5) bezpłatności;

6) poufności i ochrony danych.

 

Udzielanie pracodawcom pomocy jest realizowane na wniosek pracodawcy.

Pomoc pracodawcy jest świadczona w formie porady indywidualnej.

 

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:05:48)
Zredagowana przez: Jacek Czuczejko (2014-05-15 08:57:36)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupkluczbork.pl/strona/poradnictwo-zawodowe-i-informacja-zawodowa/108