Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Telefony : Książka Online

Email : opkl@praca.gov.pl

jak trafić do urzędu ?     |  

PO Klucz do biznesu2 (2012-2014)

"POKLucz 2"

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - działanie 6.

Od 24.02.2012 do 31.12.2014 Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku realizował projekt w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kluczborku i pozostałymi urzędami pracy w województwie opolskim pt.:

PO KLucz do biznesu 2

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

Uczestnikami projektu były osoby zarejestrowane jako osoby bezrobotne w powiatowych urzędach pracy województwa opolskiego co najmniej 3 miesiące przed przystąpieniem do projektu,

W szczególności projekt został skierowany do osób, które :

 1. Posiadały status osoby długotrwale bezrobotnej,
 2. Posiadały orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 3. Kobiety(szczególnie powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy)

Działania przewidziane w ramach projektu:

 1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze.
 2. Jednorazowa dotacja inwestycyjna do wysokości do 40 000,00 PLN. Dotacja wypłacana jest przez Beneficjenta w systemie zaliczkowo – refundacyjnym, w następujący sposób:
  a) zaliczka w maksymalnej wysokości 80% kwoty dotacji, wypłacana jest po podpisaniu Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej,
  b) płatność końcowa, w formie refundacji poniesionych przez Beneficjenta pomocy całkowitych wydatków na realizację inwestycji, w wysokości nie większej niż 20% kwoty dotacji.
  Płatność końcowa wypłacana jest po zatwierdzeniu przez Beneficjenta całkowitego rozliczenia dotacji.
 3. Podstawowe wsparcie pomostowe wypłacane przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej do 700 zł (6 x 700 / 4 200,00 zł)

Rezultaty:

Przyznano 100 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Oficjalna strona projektu : www.poklucz.wup.opole.pl

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2013-11-25 09:37:36)
Zredagowana przez: Anna Sadowska (2015-02-05 08:24:42)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupkluczbork.pl/strona/po-klucz-do-biznesu2-(2012-2014)/178