Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Telefony : Książka Online

Email : opkl@praca.gov.pl

jak trafić do urzędu ?     |  

Obowiązki poszukujących pracy

Osoba zarejestrowana jako poszukujący pracy ma obowiązki:

  • Utrzymywania kontaktu z powiatowym urzędem pracy co najmniej raz na 90 dni w celu potwierdzenia zainteresowania pomocą w ustawie;
  • Zgłaszania się w powiatowym urzędzie pracy w terminie ustalonym między poszukującym pracy a urzędem;
  • Podjęcia przygotowania zawodowego dorosłych realizacji indywidualnego planu działania, szkolenia, studiów podyplomowych oraz uczestnictwa w programie specjalnych i przystąpienie do egzaminu, o którym mowa w art. 40 ust 3, jeżeli zostanie skierowany przez powiatowy urząd pracy na ww. formy pomocy.

 

Starosta pozbawia osobę zarejestrowaną statusu poszukującego pracy, jeśli poszukujący pracy:

  • nie utrzymuje kontaktu z powiatowym urzędem pracy co najmniej raz na 90 dni w celu potwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie;
  • nie stawił się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie, który został ustalony między poszukującym pracy a tym urzędem, i nie powiadomił w terminie 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa;
  • nie podjął przygotowania zawodowego dorosłych albo nie podjął lub przerwał indywidualny plan działania, szkolenie, studia podyplomowe, o których mowa w art. 42a ustawy albo uczestnictwo w programie specjalnym lub nie przystąpił do egzaminu, o którym mowa w art. 40 ust. 3a ustawy;
  • złożył wniosek o rezygnację z pomocy określonej w ustawie świadczonej przez powiatowy urząd pracy.

 

Pozbawienie statusu poszukującego pracy następuje na okres 120 dni odpowiednio:

  • po upływie 90 dni od dnia ostatniego kontaktu z powiatowym urzędem pracy;
  • od dnia niestawiennictwa;
  • od następnego dnia po dniu w którym poszukujący pracy nie podjął przygotowania zawodowego dorosłych albo nie podjął lub przerwał indywidualny plan działania, szkolenie, studia podyplomowe, o których mowa w art. 42a ustawy albo uczestnictwo w programie specjalnym lub nie przystąpił do egzaminu, o którym mowa w art. 40 ust. 3a ustawy lub złożył wniosek o rezygnację z pomocy określonej w ustawie świadczonej przez powiatowy urząd pracy.
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:43:04)
Zredagowana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2013-10-07 10:27:15)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupkluczbork.pl/strona/obowiazki-poszukujacych-pracy/63