Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Telefony : Książka Online

Email : opkl@praca.gov.pl

jak trafić do urzędu ?     |  

Łatwiejszy dostęp do rynku pracy (2010-2011)

Od 01.01.2010r. do 31.03.2011r. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku realizował projekt pt.:

„Łatwiejszy dostęp do rynku pracy”.

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.2.1.

Projekt realizowany był w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną Usługowo-Handlowo-Produkcyjną w Byczynie.

Celem projektu było:

 • Uzyskanie nowych kwalifikacji,
 • Nabycie nowych umiejętności i doświadczenia,
 • Nabycie kompetencji społecznych,
 • Wsparcie osób w nim uczestniczących przez doradcę zawodowego i psychologa,
 • Uzyskanie zatrudnienia do końca realizacji projektu (tj. marzec 2011) przez 20 osób.

W rezultacie projekt przyczynił się do aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, niwelując bariery związane z niechęcią do podejmowania aktywności zawodowej, brakiem motywacji do podnoszenia kwalifikacji, brakiem umiejętności związanych z poruszaniem się po rynku pracy, a także przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych.

Zadania realizowane w ramach projektu Łatwiejszy dostęp do rynku pracy to:

 • warsztaty umiejętności i kompetencji społecznych – ich celem było przygotowanie osób do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, a także ukazanie w jaki sposób nawiązywać więzi społecznezadaniem objęci zostali wszyscy uczestnicy projektu, zorganizowano 6 grup warsztatowych, z których każda uczestniczyła w czterogodzinnym doradztwie.
 • poradnictwo psychologiczne - miało doprowadzić do integracji społecznej, pomóc osobom bezrobotnym powrócić na rynek pracy, zwiększyć samoocenę i wiarę w siebie.
 • poradnictwo zawodowe – jego celem było zdiagnozowanie preferencji zawodowych wszystkich osób, pomoc          w określeniu zainteresowań i umiejętności zawodowych oraz w wyborze kolejnej formy wsparcia w ramach realizacji projektu – czyli skierowania do uczestnictwa w określonym kursie bądź stażu.
 • kurs prawa jazdy kat. B – przeznaczony dla 20 osób
 • kurs podstawowej obsługi komputera – przeznaczony dla 10 osób
 • kurs sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej – przeznaczony dla 20 osób
 • staże – przeznaczonedla 33 osób – ich celem było uzyskanie przez osoby młode doświadczenia zawodowego i umiejętności zawodowych. Staże rozpoczęły się w kwietniu i maju 2010 r. i trwały do marca 2011 r.

Rezultaty:

Projekt skierowany był do 83 osób. 50 osób zostało skierowanych na szkolenia, 33 os. zostały skierowane do odbycia stażu. Po zakończonym projekcie 27 osób podjęło zatrudnienie.

wartość projektu: 666 978,40 zł (budżet Lidera i Partnera Projektu)

wydatkowano: 379 041,90 zł (wydatki PUP Kluczbork)

Strona dodana przez: Anna Sadowska (2014-07-22 12:37:54)
Zredagowana przez: Anna Sadowska (2016-05-27 13:01:34)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupkluczbork.pl/strona/latwiejszy-dostep-do-rynku-pracy-(2010-2011)/225