Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku
http://pupkluczbork.pl/strona/cudzoziemcy-zwolnieni-z-obowiazku-posiadania-zezwolenia-na-prace/135

Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę

Uproszczona procedura (bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę dla cudzoziemca)

 

Podejmowanie krótkoterminowej pracy w Polsce w okresie do 6 miesięcy w ciągu roku (licząc od pierwszego dnia wjazdu do Polski) dotyczy obywateli:

Podmiot (pracodawca lub osoba fizyczna), zamierzający powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcowi musi spełnić następujące przesłanki:

Dokumenty potrzebne do rejestracji oświadczenia w Powiatowym Urzędzie Pracy: