Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Telefony : Książka Online

Email : opkl@praca.gov.pl

jak trafić do urzędu ?     |  

Aktywność kobiet w społeczności lokalnej (2010)

Od 01.08.2010 do 30.11.2010 Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku realizował projekt:

"Aktywność kobiet w społeczności lokalnej"

Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.

Projekt był oddolną inicjatywą lokalną, która miałaprzyczynić się do aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkanek wsi Smardy Dolne i Smardy Górne.

Celem głównym projektu było uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez 14 kobietzamieszkujących we wsi Smardy Dolne i Smardy Górne i ułatwienie im wejścia na rynek pracy.

Celami szczegółowymi projektu były: przeprowadzenie szkolenia opieki nad osobami starszymi wraz z nauką języka niemieckiego dla 14 osób, objęcie Indywidualnym Planem Działania 14 kobiet, umocnienie poczucia własnej wartości wśród beneficjentek poprzez warsztaty psychologiczno - doradcze, wsparcie pod kątem przygotowania do wejścia na rynek pracy oraz nabycie kompetencji społecznych poprzez udział w treningu umiejętności interpersonalnych.

Działania realizowane w ramach projektu:

    • kurs opieki nad osobami starszymi z nauką języka niemieckiego

    • grupowe poradnictwo zawodowe – jego celem było przygotowanie beneficjentek do wejścia na rynek pracy, nauka sporządzania dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy z pracodawcą, przedstawienie wartości płynących z podjęcia zatrudnienia, przedstawienie specyfiki zawodów związanych            z opieką nad ludźmi starszymi i chorymi, omówienie sytuacji na lokalnym rynku pracy

    • grupowe poradnictwo psychologiczne – jego celem było umocnienie poczucia własnej wartości wśród beneficjentek i zmotywowanie do aktywności zawodowej.

    • trening umiejętności interpersonalnych – jego celem było nabycie przez beneficjentki kompetencji społecznych, które ułatwią im wejście na rynek pracy

    • indywidualne plany działań – polegały na zaplanowaniu z beneficjentką działań, które pomogą rozwiązać problem zawodowy lub pomogą zaplanować ścieżkę umożliwiającą uzyskanie zatrudnienia – konsultacje indywidualne.

Rezultat: 14 kobiet zostało objętych zaplanowanym wsparciem.

Wartość projektu: 50 000,00 zł

Wydatkowano: 49 997,02 zł

 

Strona dodana przez: Anna Sadowska (2014-07-22 12:40:59)
Zredagowana przez: Anna Sadowska (2016-05-27 13:13:31)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupkluczbork.pl/strona/aktywnosc-kobiet-w-spolecznosci-lokalnej-(2010)/226