Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Telefony : Książka Online

Email : opkl@praca.gov.pl

jak trafić do urzędu ?     |  

Aktywne formy wsparcia - Art. 49 II (2016)

Dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej

 

Całkowita wartość programu: 586 400 zł

Czas realizacji: 01.07.2016 – 31.12.2016

Grupa docelowa:

  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby bezrobotne korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej,
  • osoby bezrobotne posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
  • osoby bezrobotne niepełnosprawne

W ramach programu oferowane były następujące formy wsparcia:

  • staże
  • roboty publiczne
  • jednorazowe środki na podjęcie działalnośności gospodarczej
  • refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy
  • szkolenia

W programie założono 90% efektywność zatrudnieniową po zakończeniu staży.

Strona dodana przez: Anna Sadowska (2016-09-06 12:16:33)
Zredagowana przez: Anna Sadowska (2017-01-18 12:06:28)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupkluczbork.pl/strona/aktywne-formy-wsparcia-art-49-ii-(2016)/270