Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Telefony : Książka Online

Email : opkl@praca.gov.pl

jak trafić do urzędu ?     |  

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kluczborskim (VII)

image

image3

             image2 

zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie, pt.:

 

 

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kluczborskim (VII)"

 

 

realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku

od 01.01.2022 do 31.12.2022

 

Projekt jest współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,

Oś piorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy,

Działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP

 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych od 30 roku życia pozostających bez pracy i zarejetrowanych w PUP, w tym znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kluczborskim.

 

Zaplanowane działania:

 

 • poradnictwo zawodowe,

 • pośrednictwo pracy

 • skierowanie na staż

 • jednorazowye środki na podjęcie działalności gospodarczej

   

Uczestnikami projektu mogą być:

 

 • osoby od 30 roku życia

 • osoby bezobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku

   

zwłaszcza:

 

 • kobiety

 • osoby z niepełnosprawnościami

 • osoby w wieku 50 lat i więcej

 • osoby długotrwale bezrobotne

  (tj. pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres ponad 12 m-cy)

 • osoby o niskich kwalifikacjach

  (tj. posiadających wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie)

 • osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia

 • osoby posiadające co najmniej jedno dziecko z niepełnosprawnościami do 18 roku życia

 • migranci powrotni i imigranci.

   

Zaplanowano, że 92 osoby zostaną objęte wsparciem w projekcie, w tym: 75 osób zostanie skierowanych na staż, 17 osób otrzyma jednorazowe środki na rozpocęcie działalności gospodarczej.

 

 

Łączna wartość Projektu EFS: 1 149 572,00 zł                        Dofinansowanie Projektu z UE: 977 136,20 zł

 

 

Środki na realizację Projektu PUP : 1 066 772,00 zł

 

 

Szczegółowe informacje: Dorota DomagałaPowiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku,

ul. Sienkiewicza 22b, 46-200 Kluczbork, pokój nr. 15, tel. 77 447 41 16 

 

Strona dodana przez: Admin (2022-01-05 14:59:39)
Zredagowana przez: Admin (2022-01-10 10:10:19)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupkluczbork.pl/strona/aktywizacja-zawodowa-osob-bezrobotnych-w-tym-zwlaszcza-znajdujacych-sie-w-szczegolnie-trudnej-sytuacji-na-rynku-pracy-w-powiecie-kluczborskim-(vii)/327