Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku
http://pupkluczbork.pl/strona/aktywizacja-zawodowa-osob-bezrobotnych-w-tym-zwlaszcza-znajdujacych-sie-w-szczegolnie-trudnej-sytuacji-na-rynku-pracy-w-powiecie-kluczborskim-(v)/283

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kluczborskim (V)

image


 image2 

 

 

zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie, pt.:

 

"Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kluczborskim (V)"

 

realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku

od 01.01.2019 do 31.12.2019

 

Projekt jest współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś piorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy,

Działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP

 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, w tym znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kluczborskim.

 

Zaplanowane działania:

 

Uczestnikami projektu mogą być:

zwłaszcza:

 

Zaplanowano, że 235 osoby zostaną objęte wsparciem w projekcie, w tym: 160 osób zostanie skierowanych na staż, 25 otrzyma jednorazowe środki na rozpocęcie działalności gospodarczej, 25 osób otrzyma skierowanie do pracy w ramach refundacji kosztów utworzenia miejsca pracy, 10 osób zostanie skierowanych do prac interwencyjnych i 15 osób otrzyma skierowanie na szkolenia.

 

Budżet projektu: 2 346 196,20 zł w tym dofinansowanie projektu z UE: 1 994 266,77 zł

 

 

Szczegółowe informacje:

Dorota Domagała, tel. 77 447 41 16, pokój nr 15 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku, ul. Sienkiewicza 22 B