Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Telefony : Książka Online

Email : opkl@praca.gov.pl

jak trafić do urzędu ?     |  

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kluczborskim (I)

         image

 

Od 01.06.2015r. do 31.12.2015r. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku realizował projekt pt.:

„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kluczborskim (I)

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.1. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP.

Głównym celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Rezultaty projektu:

- 155 osób zostało objętych wsparciem

- 138 osób zostało skierowanych na staże

- 129 osób zakończyło udział w stażu

- 112 osób podjęło zatrudnienie po lub w trakcie stażu

- 12 osób uzyskało bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej

- 4 podmiotom zrefundowano koszty utworzenia stanowiska pracy

Uczestnikami projektu mogły być osoby, które ukończyły 30 rok życia w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie, były zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku i zakwalifikowane były do I lub II profilu pomocy (zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). W szczególności preferowane były: kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby po 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia.

 

Budżet projektu: 1 143 100,00 zł

Wydatkowano: 1 143 024,39 zł

 

Szczegółowe informacje:

Dorota Domagała, nr tel. 447 41 16, pokój nr 15

Strona dodana przez: Anna Sadowska (2015-08-11 12:44:38)
Zredagowana przez: Admin (2021-04-16 09:32:12)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupkluczbork.pl/strona/aktywizacja-zawodowa-osob-bezrobotnych-w-tym-zwlaszcza-znajdujacych-sie-w-szczegolnie-trudnej-sytuacji-na-rynku-pracy-w-powiecie-kluczborskim-(i)/254