Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Telefony : Książka Online

Email : opkl@praca.gov.pl

jak trafić do urzędu ?     |  

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kluczborskim (VII)

 image

                   

Od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku będzie realizował projekt pn: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kluczborskim (VII)"

 

W związku z realizacją ww. projektu PUP Kluczbork prosi o składanie wniosków w ramach zaplanowanych działań dla osób bezrobotnych, które są dostępne na stronie internetowej Urzędu.

 

OPIS PROJEKTU

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia.

Uczestnikami projektu mogą być osoby młode w wieku 18-29 lat, bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku jako osoby bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu w trybie stacjonarnym (tzw. Młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w tym:

osoby długotrwale bezrobotne według definicji określonej przez Komisję Europejską (w wieku poniżej 25 lat - osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 m-cy, natomiast w wieku 25 lat i więcej - osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 m-cy),

osoby z niepełnosprawnościami,

osoby z niskimi kwalifikacjami (osoby posiadające wykształcenie do poziomu ISCED 3, czyli osoby, które posiadają wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne)

 

Realizacja i zaplanowane działania od 01.01.2022 do 31.12.2022:

1. pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe,

2. staże,

3. jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

4. refundacja podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

 

Zaplanowano, że 130 osób zostanie objętych wsparciem w projekcie, w tym:

- 115 osób zostanie skierowanych na staże,

- 10 osób otrzyma jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

- 5 osób zostanie skierowanych do pracy w ramach refundacji podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

 

Łączna wartość projektu EFS 1 458 445,85 zł                              Dofinansowanie projektu z UE: 1 229 178,17 zł

 

Środki na realizację Projektu PUP: 1 388 323,89 zł

 

Szczegółowe informacje: Elżbieta Ankiersztejn, Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku,

ul. Sienkiewicza 22b, 46-200 Kluczbork, pokój nr. 15, tel. 77 447 41 16 

 

Strona dodana przez: Admin (2022-01-05 15:10:36)
Zredagowana przez: Admin (2022-01-10 10:14:04)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupkluczbork.pl/strona/aktywizacja-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-kluczborskim-(vii)/329