Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku
http://pupkluczbork.pl/strona/aktywizacja-osob-bezrobotnych-do-30-roku-życia-(2014)/236

Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia (2014)

Dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych do 30 roku życia.

 

Cel programu: aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych do 30 roku życia

Całkowita wartość programu: 408 700 zł

Czas realizacji: 01.07.2014r. - 31.07.2015r.

Grupa docelowa: Uczestnikami programu mogły być osoby, które nie ukończyły 30 roku życia, były zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku i kwalifikowały się do uzyskania bonu stażowego lub bonu szkoleniowego (zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U. z 2013 r. poz. 674 z późniejszymi zmianami)

W ramach programu oferowane były następujące formy wsparcia:

Doradztwo zawodowe - dla 71 osób

Bony stażowe - dla 25 osób

Bony szkoleniowe - dla 9 osób

Staże - dla 37 osób