Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Telefony : Książka Online

Email : opkl@praca.gov.pl

jak trafić do urzędu ?     |  

Aktywizacja osób bezrobotnych do 25 roku życia (2014)

Dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych do 25 roku życia.

 

Cel programu: aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych do 25 roku życia

Całkowita wartość programu: 426 200 zł

Czas realizacji: 15.03.2014r. - 31.12.2014r.

Grupa docelowa: Uczestnikami programu mogły być osoby, które nie ukończyły 25 roku życia, były zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku i kwalifikowały się do zaplanowanych form wsparcia (zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U. z 2013 r. poz. 674 z późniejszymi zmianami).

W ramach programu oferowane było następujące wsparcie:

Doradztwo indywidualne i grupowe - dla 69 osób

Roboty publiczne - dla 1 osoby

Refundacja kosztów doposażenia stanowiska pracy - dla 1 osoby

Staże - dla 67 osób

                  

 

Strona dodana przez: Anna Sadowska (2014-07-30 14:50:09)
Zredagowana przez: Anna Sadowska (2015-02-06 11:25:44)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupkluczbork.pl/strona/aktywizacja-osob-bezrobotnych-do-25-roku-%C5%BCycia-(2014)/237