Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Telefony : Książka Online

Email : opkl@praca.gov.pl

jak trafić do urzędu ?     |  

Aktywizacja osób bezrobotnych do 25 r.ż. (2015)

Dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

 

 Cel programu: aktywizacja osób bezrobotnych do 25 roku życia.

 Całkowita wartość programu: 167 700 zł

 Czas realizacji: 01.02.2015 – 31.07.2015

 Grupa docelowa: Uczestnikami programu mogły być osoby, które nie ukończyły 25 roku życia, były zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku i dla których określono II profil pomocy.

W ramach programu oferowane były następujące formy wsparcia:

Wsparcie doradcy klienta - dla 26 osób

Doradztwo indywidualne lub grupowe lub indywidualna informacja zawodowa - dla 26 osób

Staże - dla 26 osób

Strona dodana przez: Anna Sadowska (2015-02-24 09:00:50)
Zredagowana przez: Anna Sadowska (2016-01-14 10:50:06)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupkluczbork.pl/strona/aktywizacja-osob-bezrobotnych-do-25-r-%C5%BC-(2015)/250