Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Telefony : Książka Online

Email : opkl@praca.gov.pl

jak trafić do urzędu ?     |  

Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 III (2014)

Dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

 

Cel programu: aktywizacja osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Całkowita wartość programu: 254 400 zł

Czas realizacji: 24.11.2014 r. - 31.01.2015 r.

Grupa docelowa: Uczestnikami programu mogły być osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku, którym określono II profil pomocy, będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy (zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późniejszymi zmianami).

W ramach programu oferowane były następujące formy wsparcia:

Wsparcie doradcy klienta - dla wszystkich osób biorących udział w programie

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej - dla 5 osób

Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy - dla 3 osób

Staże - dla 22 osób

Doradztwo zawodowe- dla wszystkich zainteresowanych osób

Strona dodana przez: Anna Sadowska (2015-02-06 13:49:41)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupkluczbork.pl/strona/aktywizacja-osob-bezrobotnych-art-49-iii-(2014)/249