Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Telefony : Książka Online

Email : opkl@praca.gov.pl

jak trafić do urzędu ?     |  

Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49 III) (2015)

 

Dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

 

Cel programu: aktywizacja osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy

Całkowita wartość programu: 363 200 zł

Czas realizacji: 08.09.2015r. - 31.12.2015r.

Grupa docelowa: Uczestnikami programu były osoby bezrobotne, będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy (zgodnie z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienienia i instytucjach rynku pracy), zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku

W ramach programu oferowane były następujące formy wsparcia:

Doradztwo indywidualne lub grupowe - dla 57 osób

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - dla 2 osób

Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej - dla 2 osób

Szkolenia - dla 5 osób

Roboty publiczne - dla 28 osób

Staże - dla 20 osób

 

Strona dodana przez: Anna Sadowska (2015-09-29 08:10:47)
Zredagowana przez: Anna Sadowska (2016-01-14 11:40:33)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupkluczbork.pl/strona/aktywizacja-osob-bezrobotnych-(art-49-iii)-(2015)/260