Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Telefony : Książka Online

Email : opkl@praca.gov.pl

jak trafić do urzędu ?     |  

Aktywizacja osób bezrobotnych (2014)

Dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia.

 

Cel programu: aktywizacja osób bezrobotnych

Całkowita wartość programu: 141 200 zł

Czas realizacji: 01.09.2014 r. - 31.12.2014 r.

Grupa docelowa: Uczestnikami programu mogły być wszystkie osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku, którym określono II profil pomocy, ze szczególnym uwzględnieniem bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późniejszymi zmianami)

W ramach działania oferowane były następujące formy wsparcia:

Doradztwo zawodowe - dla 18 osób

Roboty publiczne - dla 21 osób

 

Strona dodana przez: Anna Sadowska (2014-10-29 14:36:28)
Zredagowana przez: Anna Sadowska (2015-02-06 13:54:44)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupkluczbork.pl/strona/aktywizacja-osob-bezrobotnych-(2014)/246