Centrum Aktywizacji Zawodowej

Dział Administracyjno-Organizacyjny

Dział Finansowo-Księgowy

Dział Ewidencji , Informacji i Świadczeń