Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 1712
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 49322
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 4525
Przyznanie statusu bezrobotnego 3022
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2406
Utrata statusu bezrobotnego 2237
Utrata statusu poszukującego pracy 1800
Rejestracja bezrobotnych 14588
Rejestracja przez Internet 6639
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2816
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 13544
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 6738
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2060
Rejestracja poszukujących pracy 4894
Rejestracja przez Internet 7226
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1840
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 2371
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 1657
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 4391
Prawa bezrobotnych 3793
Prawa poszukujących pracy 1950
Obowiązki bezrobotnych 2614
Obowiązki poszukujących pracy 2044
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 8066
Pośrednictwo pracy krajowe 1827
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1802
Poradnictwo zawodowe 2055
Szkolenia 6543
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2617
Staże 5341
Prace interwencyjne 2563
Roboty publiczne 1759
Prace społecznie użyteczne 2593
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 1918
Grant na telepracę 1986
Świadczenie aktywizacyjne 2392
Refundacja składki ZUS (bezrobotni do 30 roku życia) 2650
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 lat 1879
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 2138
Program aktywizacja i integracja 2730
Bon stażowy 3678
Bon szkoleniowy 2655
Bon zatrudnieniowy 2069
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 12077
Wysokość świadczeń pieniężnych 5164
Zasiłek dla bezrobotnych 8023
Ubezpieczenie zdrowotne 2447
Dodatek aktywizacyjny 5580
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 6634
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 2994
Zwrot kosztów przejazdu 2203
Zwrot kosztów zakwaterowania 1888
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 2522
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 3580
Pożyczka szkoleniowa 2912
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 1710
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 3372
Inne finansowe formy wsparcia 2913
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 3217
Bon na zasiedlenie 2823
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 1695
Dokumenty do pobrania 16318
Agencje zatrudnienia 2821
Inne informacje 2787
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 4261
123 421
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 27810
Zgłoszenie oferty pracy 7186
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 4984
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 3260
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3027
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2076
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 1880
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1692
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 8236
Pośrednictwo pracy krajowe 1642
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2192
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1648
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 1901
Fundusz szkoleniowy 2666
Przygotowanie zawodowe dorosłych 1895
Staże 10660
Prace interwencyjne 2062
Roboty publiczne 2126
Prace społecznie użyteczne 2493
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 4470
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 1802
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2076
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 2221
Zwolnienia grupowe 1808
Wysokość świadczeń pieniężnych 2930
Grant na telepracę 2424
Świadczenie aktywizacyjne 1725
Refundacja składki ZUS (bezrobotni do 30 roku życia) 3305
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 lta 1705
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 2685
Bon stażowy 2598
Bon zatrudnieniowy 1793
KFFS - Krajowy Fundusz Szkoleniowy 5880
Refundacja kosztów wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 1107
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2411
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2096
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2026
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2445
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 1747
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 2013
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 2555
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 1715
Tryb postępowania 1915
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 1701
Wymagane dokumenty 1960
Opłaty 2049
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 2356
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 1694
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 1928
Dokumenty do pobrania 18117
Inne informacje 2217
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 5501
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 48110
Urząd Pracy w mediach 11241
Struktura PUP Kluczbork 7822
Kierownictwo Urzędu 7524
Dział finansowo - księgowy 4810
Dział administracyjno - organizacyjny 4648
Dział informacji, ewidencji i świadczeń 4984
Centrum Aktywizacji Zawodowej 8444
Projekty ze środków Unii Europejskiej 10205
Projekty realizowane 2742
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kluczborskim (III) 569
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 476
Projekty zakończone 2205
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (2016) 2057
Aktywizacja osób młodych (2016) 2113
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (2015) 3536
Aktywizacja osób młodych (2015) 1457
Wzrost aktywności zawodowej w Gminie Wołczyn i Byczyna (2015) 2299
Kreuję swoje życie (2013-2015) 4156
Postaw na siebie (2014) 2413
Bliżej do celu (2011-2014) 2837
PO Klucz do biznesu2 (2012-2014) 2783
Postaw na siebie (2013) 2089
Wzrost potencjału kadrowego (2011-2013) 1990
Postaw na siebie (2012) 2125
Postaw na siebie (2011) 1887
Łatwiejszy dostęp do rynku pracy (2010-2011) 2087
Postaw na siebie (2010) 1860
Aktywność kobiet w społeczności lokalnej (2010) 1918
Wyższa jakość i dostępność usług rynku pracy gwarancją wzrostu zatrudnienia (2008-2010) 2457
Postaw na siebie (2009) 1672
Postaw na siebie (2008) 2003
Twoja Przyszłość (2006-2007) 640
Alternatywa dla Ciebie (2006-2007) 668
Programy ze środków Funduszu Pracy 4480
Programy realizowane 2829
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych zamieszkujących na wsi 226
Program Regionalny 198
Programy zakończone 1955
Aktywne formy wsparcia - Art. 49 II (2016) 813
Roboty publiczne (2016) 747
Staże (2016) 1206
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49 IV) (2015) 824
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49 III) (2015) 1331
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art 49 II) (2015) 1545
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49) (2015) 3757
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat (2015) 3046
Aktywizacja osób bezrobotnych 50+ (2015) 4219
Aktywizacja osób bezrobotnych do 25 r.ż. (2015) 4036
Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 III (2014) 1382
Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 II (2014) 2199
Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 I (2014) 3139
Rozwój Spółdzielni Socjalnych (2014) 2940
Aktywizacja osób bezrobotnych (2014) 1965
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat (2014) 3401
Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia (2014) 3139
Aktywizacja osób bezrobotnych do 25 roku życia (2014) 4125
Krok do przodu (2012) 1938
Analizy i statystyki 6640
Sprawozdania 3163
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 1063
Stopa bezrobocia w powiecie 6391
Zarejestrowani bezrobotni (wybrane dane) 3113
Minimalne wynagrodzenie 3924
Zasiłek dla bezrobotnych 3057
Przeciętne wynagrodzenie (w poprzednim kwartale) 1786
Powiatowa Rada Zatrudnienia 3347
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 2808
Przydatne linki 3046
Ankieta oceniająca pracę urzędu 2193
Ankieta oceniająca stronę internetową 1714