Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 1573
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 46741
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 4213
Przyznanie statusu bezrobotnego 2785
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2222
Utrata statusu bezrobotnego 2057
Utrata statusu poszukującego pracy 1663
Rejestracja bezrobotnych 13680
Rejestracja przez Internet 6192
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2610
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 12953
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 6389
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 1898
Rejestracja poszukujących pracy 4609
Rejestracja przez Internet 6752
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1713
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 2168
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 1523
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 4087
Prawa bezrobotnych 3565
Prawa poszukujących pracy 1769
Obowiązki bezrobotnych 2414
Obowiązki poszukujących pracy 1881
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 7634
Pośrednictwo pracy krajowe 1694
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1685
Poradnictwo zawodowe 1901
Szkolenia 6141
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2434
Staże 5076
Prace interwencyjne 2422
Roboty publiczne 1611
Prace społecznie użyteczne 2441
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 1789
Grant na telepracę 1816
Świadczenie aktywizacyjne 2229
Refundacja składki ZUS (bezrobotni do 30 roku życia) 2478
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 lat 1773
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 2004
Program aktywizacja i integracja 2581
Bon stażowy 3514
Bon szkoleniowy 2507
Bon zatrudnieniowy 1915
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 11523
Wysokość świadczeń pieniężnych 4875
Zasiłek dla bezrobotnych 7548
Ubezpieczenie zdrowotne 2265
Dodatek aktywizacyjny 5332
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 6273
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 2812
Zwrot kosztów przejazdu 2034
Zwrot kosztów zakwaterowania 1759
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 2366
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 3411
Pożyczka szkoleniowa 2741
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 1585
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 3151
Inne finansowe formy wsparcia 2711
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 3012
Bon na zasiedlenie 2636
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 1581
Dokumenty do pobrania 15477
Agencje zatrudnienia 2623
Inne informacje 2580
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3986
123 227
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 25727
Zgłoszenie oferty pracy 6566
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 4495
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 2932
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 2721
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1899
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 1753
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1560
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 7682
Pośrednictwo pracy krajowe 1524
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2030
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1524
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 1746
Fundusz szkoleniowy 2477
Przygotowanie zawodowe dorosłych 1757
Staże 9670
Prace interwencyjne 1930
Roboty publiczne 1965
Prace społecznie użyteczne 2378
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 4238
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 1653
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 1925
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 2055
Zwolnienia grupowe 1671
Wysokość świadczeń pieniężnych 2766
Grant na telepracę 2268
Świadczenie aktywizacyjne 1557
Refundacja składki ZUS (bezrobotni do 30 roku życia) 3153
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 lta 1566
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 2518
Bon stażowy 2412
Bon zatrudnieniowy 1651
KFFS - Krajowy Fundusz Szkoleniowy 5566
Refundacja kosztów wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 863
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2246
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 1940
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 1903
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2307
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 1628
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 1813
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 2363
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 1570
Tryb postępowania 1798
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 1563
Wymagane dokumenty 1833
Opłaty 1887
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 2213
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 1580
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 1793
Dokumenty do pobrania 16606
Inne informacje 2062
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 5232
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 44112
Urząd Pracy w mediach 10978
Struktura PUP Kluczbork 7201
Kierownictwo Urzędu 6975
Dział finansowo - księgowy 4369
Dział administracyjno - organizacyjny 4199
Dział informacji, ewidencji i świadczeń 4539
Centrum Aktywizacji Zawodowej 7960
Projekty ze środków Unii Europejskiej 9197
Projekty realizowane 2536
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kluczborskim (III) 342
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 214
Projekty zakończone 2030
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (2016) 1852
Aktywizacja osób młodych (2016) 1854
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (2015) 3303
Aktywizacja osób młodych (2015) 1269
Wzrost aktywności zawodowej w Gminie Wołczyn i Byczyna (2015) 2153
Kreuję swoje życie (2013-2015) 3966
Postaw na siebie (2014) 2277
Bliżej do celu (2011-2014) 2692
PO Klucz do biznesu2 (2012-2014) 2631
Postaw na siebie (2013) 1971
Wzrost potencjału kadrowego (2011-2013) 1855
Postaw na siebie (2012) 1968
Postaw na siebie (2011) 1740
Łatwiejszy dostęp do rynku pracy (2010-2011) 1982
Postaw na siebie (2010) 1738
Aktywność kobiet w społeczności lokalnej (2010) 1773
Wyższa jakość i dostępność usług rynku pracy gwarancją wzrostu zatrudnienia (2008-2010) 2352
Postaw na siebie (2009) 1523
Postaw na siebie (2008) 1854
Twoja Przyszłość (2006-2007) 498
Alternatywa dla Ciebie (2006-2007) 517
Programy ze środków Funduszu Pracy 4195
Programy realizowane 2673
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych zamieszkujących na wsi 27
Program Regionalny 56
Programy zakończone 1799
Aktywne formy wsparcia - Art. 49 II (2016) 626
Roboty publiczne (2016) 553
Staże (2016) 967
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49 IV) (2015) 691
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49 III) (2015) 1136
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art 49 II) (2015) 1370
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49) (2015) 3505
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat (2015) 2886
Aktywizacja osób bezrobotnych 50+ (2015) 4010
Aktywizacja osób bezrobotnych do 25 r.ż. (2015) 3869
Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 III (2014) 1249
Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 II (2014) 2051
Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 I (2014) 3004
Rozwój Spółdzielni Socjalnych (2014) 2791
Aktywizacja osób bezrobotnych (2014) 1824
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat (2014) 3241
Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia (2014) 3015
Aktywizacja osób bezrobotnych do 25 roku życia (2014) 3938
Krok do przodu (2012) 1786
Analizy i statystyki 6294
Sprawozdania 2948
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 919
Stopa bezrobocia w powiecie 6077
Zarejestrowani bezrobotni (wybrane dane) 2902
Minimalne wynagrodzenie 3668
Zasiłek dla bezrobotnych 2827
Przeciętne wynagrodzenie (w poprzednim kwartale) 1633
Powiatowa Rada Zatrudnienia 3132
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 2649
Przydatne linki 2844
Ankieta oceniająca pracę urzędu 1997
Ankieta oceniająca stronę internetową 1578