Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 2092
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 55288
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 5190
Przyznanie statusu bezrobotnego 3561
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2897
Utrata statusu bezrobotnego 2746
Utrata statusu poszukującego pracy 2220
Rejestracja bezrobotnych 16585
Rejestracja przez Internet 7695
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3340
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 14946
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 7658
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2463
Rejestracja poszukujących pracy 5619
Rejestracja przez Internet 8133
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2219
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 2877
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2102
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 5072
Prawa bezrobotnych 4453
Prawa poszukujących pracy 2421
Obowiązki bezrobotnych 3200
Obowiązki poszukujących pracy 2515
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 9122
Pośrednictwo pracy krajowe 2289
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2214
Poradnictwo zawodowe 2538
Szkolenia 7673
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3074
Staże 5923
Prace interwencyjne 3022
Roboty publiczne 2237
Prace społecznie użyteczne 2942
Grant na telepracę 2452
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2315
Świadczenie aktywizacyjne 2822
Refundacja składki ZUS (bezrobotni do 30 roku życia) 3063
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 lat 2221
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 2519
Program aktywizacja i integracja 3230
Bon stażowy 4096
Bon szkoleniowy 3132
Bon zatrudnieniowy 2543
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 13667
Wysokość świadczeń pieniężnych 5798
Zasiłek dla bezrobotnych 8957
Ubezpieczenie zdrowotne 2932
Dodatek aktywizacyjny 6201
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 7871
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 3417
Zwrot kosztów przejazdu 2670
Zwrot kosztów zakwaterowania 2292
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 2984
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 4067
Pożyczka szkoleniowa 3326
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2071
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 3910
Inne finansowe formy wsparcia 3445
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 3730
Bon na zasiedlenie 3364
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2036
Dokumenty do pobrania 19226
Agencje zatrudnienia 3340
Inne informacje 3288
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 4919
123 874
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 32515
Zgłoszenie oferty pracy 8357
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 5941
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 3875
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3587
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2501
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2211
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2060
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 9762
Pośrednictwo pracy krajowe 2020
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2608
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1991
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 2387
Fundusz szkoleniowy 3254
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2326
Staże 12340
Prace interwencyjne 2502
Roboty publiczne 2576
Prace społecznie użyteczne 2841
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 5238
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2226
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2421
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 2672
Zwolnienia grupowe 2193
Wysokość świadczeń pieniężnych 3317
Grant na telepracę 2854
Świadczenie aktywizacyjne 2172
Refundacja składki ZUS (bezrobotni do 30 roku życia) 3745
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 lta 2100
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 3066
Bon stażowy 3055
Bon zatrudnieniowy 2302
KFFS - Krajowy Fundusz Szkoleniowy 6754
Refundacja kosztów wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 1551
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2836
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2449
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2356
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2780
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 2044
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 2581
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 3127
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 2126
Tryb postępowania 2301
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 2046
Wymagane dokumenty 2405
Opłaty 2485
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 2729
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 2010
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 2302
Zmiany przepisów dot. zatrudniania cudzoziemców 262
Zasady rejestracji cudzoziemców w PUP Kluczbork w 2018 roku 418
Dokumenty do pobrania 21529
Inne informacje 2673
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 5983
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 56448
Urząd Pracy w mediach 11937
Struktura PUP Kluczbork 9319
Kierownictwo Urzędu 8807
Dział finansowo - księgowy 5705
Dział administracyjno - organizacyjny 5635
Dział informacji, ewidencji i świadczeń 5960
Centrum Aktywizacji Zawodowej 9588
Projekty ze środków Unii Europejskiej 12519
Projekty realizowane 3411
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kluczborskim (IV) 23
Projekty zakończone 2701
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kluczborskim (III) 1268
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (2016) 2598
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 1130
Aktywizacja osób młodych (2016) 2788
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (2015) 4072
Aktywizacja osób młodych (2015) 2083
Wzrost aktywności zawodowej w Gminie Wołczyn i Byczyna (2015) 2750
Kreuję swoje życie (2013-2015) 4808
Postaw na siebie (2014) 2842
Bliżej do celu (2011-2014) 3224
PO Klucz do biznesu2 (2012-2014) 3264
Postaw na siebie (2013) 2507
Wzrost potencjału kadrowego (2011-2013) 2408
Postaw na siebie (2012) 2543
Postaw na siebie (2011) 2271
Łatwiejszy dostęp do rynku pracy (2010-2011) 2448
Postaw na siebie (2010) 2277
Aktywność kobiet w społeczności lokalnej (2010) 2342
Wyższa jakość i dostępność usług rynku pracy gwarancją wzrostu zatrudnienia (2008-2010) 2785
Postaw na siebie (2009) 2052
Postaw na siebie (2008) 2395
Twoja Przyszłość (2006-2007) 1095
Alternatywa dla Ciebie (2006-2007) 1121
Programy ze środków Funduszu Pracy 5226
Programy realizowane 3310
Program Regionalny 698
Programy zakończone 2411
Aktywne formy wsparcia - Art. 49 II (2016) 1275
Roboty publiczne (2016) 1277
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych zamieszkujących na wsi 739
Staże (2016) 1725
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49 IV) (2015) 1235
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49 III) (2015) 1808
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art 49 II) (2015) 2066
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49) (2015) 4384
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat (2015) 3517
Aktywizacja osób bezrobotnych 50+ (2015) 4732
Aktywizacja osób bezrobotnych do 25 r.ż. (2015) 4487
Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 III (2014) 1774
Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 II (2014) 2608
Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 I (2014) 3520
Rozwój Spółdzielni Socjalnych (2014) 3374
Aktywizacja osób bezrobotnych (2014) 2378
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat (2014) 3861
Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia (2014) 3508
Aktywizacja osób bezrobotnych do 25 roku życia (2014) 4552
Krok do przodu (2012) 2369
Analizy i statystyki 7582
Sprawozdania 3779
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 1571
Stopa bezrobocia w powiecie 7184
Zarejestrowani bezrobotni (wybrane dane) 3660
Minimalne wynagrodzenie 4554
Zasiłek dla bezrobotnych 3738
Przeciętne wynagrodzenie (w poprzednim kwartale) 2256
Powiatowa Rada Rynku Pracy 3994
Przydatne linki 3648
Ankieta oceniająca pracę urzędu 2694
Ankieta oceniająca stronę internetową 2093
Ochrona Danych Osobowych 107