Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 1484
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 44609
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 4003
Przyznanie statusu bezrobotnego 2621
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2106
Utrata statusu bezrobotnego 1939
Utrata statusu poszukującego pracy 1561
Rejestracja bezrobotnych 12900
Rejestracja przez Internet 5808
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2466
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 12509
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 6048
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 1795
Rejestracja poszukujących pracy 4402
Rejestracja przez Internet 6248
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1622
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 2070
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 1431
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 3874
Prawa bezrobotnych 3411
Prawa poszukujących pracy 1667
Obowiązki bezrobotnych 2274
Obowiązki poszukujących pracy 1773
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 7304
Pośrednictwo pracy krajowe 1611
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1591
Poradnictwo zawodowe 1802
Porady indywidualne 1314
Porady grupowe 1269
Szkolenia 5757
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2343
Staże 4885
Prace interwencyjne 2317
Roboty publiczne 1516
Prace społecznie użyteczne 2331
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 1709
Grant na telepracę 1705
Świadczenie aktywizacyjne 2124
Refundacja składki ZUS (bezrobotni do 30 roku życia) 2387
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 lat 1693
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 1915
Program aktywizacja i integracja 2467
Bon stażowy 3405
Bon szkoleniowy 2408
Bon zatrudnieniowy 1820
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 11037
Wysokość świadczeń pieniężnych 4656
Zasiłek dla bezrobotnych 7073
Ubezpieczenie zdrowotne 2165
Dodatek aktywizacyjny 5065
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 5973
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 2702
Zwrot kosztów przejazdu 1915
Zwrot kosztów zakwaterowania 1677
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 2258
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 3225
Pożyczka szkoleniowa 2621
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 1509
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 2946
Inne finansowe formy wsparcia 2581
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 2876
Bon na zasiedlenie 2517
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 1510
Dokumenty do pobrania 14634
Agencje zatrudnienia 2512
Inne informacje 2444
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3758
123 80
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 24214
Zgłoszenie oferty pracy 6117
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 4174
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 2767
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 2573
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1789
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 1662
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1466
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 7219
Pośrednictwo pracy krajowe 1448
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1932
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1448
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 1610
Fundusz szkoleniowy 2347
Przygotowanie zawodowe dorosłych 1666
Staże 8863
Prace interwencyjne 1813
Roboty publiczne 1848
Prace społecznie użyteczne 2282
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 4029
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 1555
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 1842
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 1934
Zwolnienia grupowe 1575
Wysokość świadczeń pieniężnych 2637
Grant na telepracę 2174
Świadczenie aktywizacyjne 1459
Refundacja składki ZUS (bezrobotni do 30 roku życia) 3017
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 lta 1471
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 2383
Bon stażowy 2297
Bon zatrudnieniowy 1551
KFFS - Krajowy Fundusz Szkoleniowy 5260
Refundacja kosztów wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 648
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2140
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 1844
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 1821
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2193
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 1550
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 1695
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 2221
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 1484
Tryb postępowania 1710
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 1486
Wymagane dokumenty 1735
Opłaty 1793
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 2120
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 1518
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 1707
Dokumenty do pobrania 15378
Inne informacje 1955
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 4961
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 40968
Urząd Pracy w mediach 10724
Struktura PUP Kluczbork 6795
Kierownictwo Urzędu 6526
Dział finansowo - księgowy 4133
Dział administracyjno - organizacyjny 3904
Dział informacji, ewidencji i świadczeń 4228
Centrum Aktywizacji Zawodowej 7550
Projekty ze środków Unii Europejskiej 8453
Projekty realizowane 2375
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kluczborskim (III) 177
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 85
Projekty zakończone 1907
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (2016) 1693
Aktywizacja osób młodych (2016) 1642
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (2015) 2896
Aktywizacja osób młodych (2015) 1150
Wzrost aktywności zawodowej w Gminie Wołczyn i Byczyna (2015) 2027
Kreuję swoje życie (2013-2015) 3819
Postaw na siebie (2014) 2198
Bliżej do celu (2011-2014) 2593
PO Klucz do biznesu2 (2012-2014) 2523
Postaw na siebie (2013) 1873
Wzrost potencjału kadrowego (2011-2013) 1762
Postaw na siebie (2012) 1885
Postaw na siebie (2011) 1659
Łatwiejszy dostęp do rynku pracy (2010-2011) 1890
Postaw na siebie (2010) 1655
Aktywność kobiet w społeczności lokalnej (2010) 1706
Wyższa jakość i dostępność usług rynku pracy gwarancją wzrostu zatrudnienia (2008-2010) 2295
Postaw na siebie (2009) 1430
Postaw na siebie (2008) 1767
Twoja Przyszłość (2006-2007) 414
Alternatywa dla Ciebie (2006-2007) 429
Programy ze środków Funduszu Pracy 3968
Programy realizowane 2540
Programy zakończone 1697
Aktywne formy wsparcia - Art. 49 II (2016) 450
Roboty publiczne (2016) 441
Staże (2016) 767
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49 IV) (2015) 597
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49 III) (2015) 935
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art 49 II) (2015) 1244
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49) (2015) 3266
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat (2015) 2521
Aktywizacja osób bezrobotnych 50+ (2015) 3557
Aktywizacja osób bezrobotnych do 25 r.ż. (2015) 3728
Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 III (2014) 1151
Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 II (2014) 1939
Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 I (2014) 2885
Rozwój Spółdzielni Socjalnych (2014) 2681
Aktywizacja osób bezrobotnych (2014) 1719
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat (2014) 3130
Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia (2014) 2868
Aktywizacja osób bezrobotnych do 25 roku życia (2014) 3809
Krok do przodu (2012) 1686
Analizy i statystyki 5957
Sprawozdania 2790
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 785
Stopa bezrobocia w powiecie 5730
Zarejestrowani bezrobotni (wybrane dane) 2720
Minimalne wynagrodzenie 3411
Zasiłek dla bezrobotnych 2675
Przeciętne wynagrodzenie (w poprzednim kwartale) 1518
Powiatowa Rada Zatrudnienia 2951
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 2528
Przydatne linki 2732
Ankieta oceniająca pracę urzędu 1877
Ankieta oceniająca stronę internetową 1483