Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 2224
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 57249
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 5386
Przyznanie statusu bezrobotnego 3722
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3050
Utrata statusu bezrobotnego 2903
Utrata statusu poszukującego pracy 2363
Rejestracja bezrobotnych 17531
Rejestracja przez Internet 8170
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3493
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 15693
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 7981
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2628
Rejestracja poszukujących pracy 5898
Rejestracja przez Internet 8558
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2348
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 3060
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2256
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 5355
Prawa bezrobotnych 4669
Prawa poszukujących pracy 2583
Obowiązki bezrobotnych 3416
Obowiązki poszukujących pracy 2674
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 9431
Pośrednictwo pracy krajowe 2433
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2333
Poradnictwo zawodowe 2705
Szkolenia 8322
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3245
Staże 6152
Prace interwencyjne 3167
Roboty publiczne 2412
Prace społecznie użyteczne 3061
Grant na telepracę 2606
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2474
Świadczenie aktywizacyjne 2969
Refundacja składki ZUS (bezrobotni do 30 roku życia) 3224
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 lat 2339
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 2662
Program aktywizacja i integracja 3440
Bon stażowy 4229
Bon szkoleniowy 3381
Bon zatrudnieniowy 2751
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 14169
Wysokość świadczeń pieniężnych 6038
Zasiłek dla bezrobotnych 9337
Ubezpieczenie zdrowotne 3090
Dodatek aktywizacyjny 6429
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 8325
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 3548
Zwrot kosztów przejazdu 2834
Zwrot kosztów zakwaterowania 2433
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 3223
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 4263
Pożyczka szkoleniowa 3463
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2197
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 4117
Inne finansowe formy wsparcia 3636
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 3892
Bon na zasiedlenie 3551
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2175
Dokumenty do pobrania 20134
Agencje zatrudnienia 3520
Inne informacje 3436
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 5135
123 1115
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 33855
Zgłoszenie oferty pracy 8829
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 6399
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 4232
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3808
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2651
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2335
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2170
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 10170
Pośrednictwo pracy krajowe 2138
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2771
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2103
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 2551
Fundusz szkoleniowy 3454
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2467
Staże 13051
Prace interwencyjne 2700
Roboty publiczne 2753
Prace społecznie użyteczne 2957
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 5554
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2390
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2516
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 2819
Zwolnienia grupowe 2342
Wysokość świadczeń pieniężnych 3501
Grant na telepracę 3012
Świadczenie aktywizacyjne 2315
Refundacja składki ZUS (bezrobotni do 30 roku życia) 3937
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 lta 2317
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 3218
Bon stażowy 3217
Bon zatrudnieniowy 2470
KFFS - Krajowy Fundusz Szkoleniowy 7007
Refundacja kosztów wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 1718
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2979
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2590
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2475
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2906
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 2159
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 2782
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 3325
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 2266
Tryb postępowania 2422
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 2151
Wymagane dokumenty 2552
Opłaty 2652
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 2836
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 2168
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 2470
Zmiany przepisów dot. zatrudniania cudzoziemców 411
Zasady rejestracji cudzoziemców w PUP Kluczbork w 2018 roku 681
Dokumenty do pobrania 22712
Inne informacje 2824
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 6167
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 59533
Urząd Pracy w mediach 12188
Struktura PUP Kluczbork 9761
Kierownictwo Urzędu 9217
Dział finansowo - księgowy 6027
Dział administracyjno - organizacyjny 5930
Dział informacji, ewidencji i świadczeń 6331
Centrum Aktywizacji Zawodowej 9921
Projekty ze środków Unii Europejskiej 13322
Projekty realizowane 3615
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kluczborskim (IV) 193
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na rynku pracy w powiecie kluczborskim (IV) 25
Projekty zakończone 2860
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kluczborskim (III) 1455
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (2016) 2783
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 1307
Aktywizacja osób młodych (2016) 3038
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (2015) 4294
Aktywizacja osób młodych (2015) 2337
Wzrost aktywności zawodowej w Gminie Wołczyn i Byczyna (2015) 2923
Kreuję swoje życie (2013-2015) 5013
Postaw na siebie (2014) 2967
Bliżej do celu (2011-2014) 3336
PO Klucz do biznesu2 (2012-2014) 3520
Postaw na siebie (2013) 2623
Wzrost potencjału kadrowego (2011-2013) 2518
Postaw na siebie (2012) 2650
Postaw na siebie (2011) 2388
Łatwiejszy dostęp do rynku pracy (2010-2011) 2566
Postaw na siebie (2010) 2412
Aktywność kobiet w społeczności lokalnej (2010) 2490
Wyższa jakość i dostępność usług rynku pracy gwarancją wzrostu zatrudnienia (2008-2010) 2882
Postaw na siebie (2009) 2183
Postaw na siebie (2008) 2512
Twoja Przyszłość (2006-2007) 1263
Alternatywa dla Ciebie (2006-2007) 1294
Programy ze środków Funduszu Pracy 5539
Programy realizowane 3457
Program Regionalny 884
Programy zakończone 2561
Aktywne formy wsparcia - Art. 49 II (2016) 1454
Roboty publiczne (2016) 1492
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych zamieszkujących na wsi 904
Staże (2016) 1942
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49 IV) (2015) 1354
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49 III) (2015) 2027
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art 49 II) (2015) 2277
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49) (2015) 4637
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat (2015) 3674
Aktywizacja osób bezrobotnych 50+ (2015) 4909
Aktywizacja osób bezrobotnych do 25 r.ż. (2015) 4641
Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 III (2014) 1922
Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 II (2014) 2731
Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 I (2014) 3721
Rozwój Spółdzielni Socjalnych (2014) 3522
Aktywizacja osób bezrobotnych (2014) 2523
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat (2014) 4019
Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia (2014) 3637
Aktywizacja osób bezrobotnych do 25 roku życia (2014) 4717
Krok do przodu (2012) 2538
Analizy i statystyki 7898
Sprawozdania 3977
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 1762
Stopa bezrobocia w powiecie 7503
Zarejestrowani bezrobotni (wybrane dane) 3840
Minimalne wynagrodzenie 4796
Zasiłek dla bezrobotnych 4087
Przeciętne wynagrodzenie (w poprzednim kwartale) 2441
Powiatowa Rada Rynku Pracy 4316
Przydatne linki 3865
Ankieta oceniająca pracę urzędu 2828
Ankieta oceniająca stronę internetową 2290
Ochrona Danych Osobowych 988