Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 1541
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 46084
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 4139
Przyznanie statusu bezrobotnego 2729
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2178
Utrata statusu bezrobotnego 2002
Utrata statusu poszukującego pracy 1620
Rejestracja bezrobotnych 13485
Rejestracja przez Internet 6054
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2557
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 12825
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 6317
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 1856
Rejestracja poszukujących pracy 4541
Rejestracja przez Internet 6631
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1681
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 2134
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 1489
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 4013
Prawa bezrobotnych 3506
Prawa poszukujących pracy 1733
Obowiązki bezrobotnych 2354
Obowiązki poszukujących pracy 1839
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 7526
Pośrednictwo pracy krajowe 1663
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1649
Poradnictwo zawodowe 1867
Porady indywidualne 1366
Porady grupowe 1324
Szkolenia 6044
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2397
Staże 5017
Prace interwencyjne 2382
Roboty publiczne 1573
Prace społecznie użyteczne 2403
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 1759
Grant na telepracę 1776
Świadczenie aktywizacyjne 2192
Refundacja składki ZUS (bezrobotni do 30 roku życia) 2448
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 lat 1747
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 1970
Program aktywizacja i integracja 2532
Bon stażowy 3468
Bon szkoleniowy 2471
Bon zatrudnieniowy 1879
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 11378
Wysokość świadczeń pieniężnych 4807
Zasiłek dla bezrobotnych 7439
Ubezpieczenie zdrowotne 2235
Dodatek aktywizacyjny 5273
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 6175
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 2770
Zwrot kosztów przejazdu 1995
Zwrot kosztów zakwaterowania 1728
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 2327
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 3368
Pożyczka szkoleniowa 2697
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 1558
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 3077
Inne finansowe formy wsparcia 2667
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 2964
Bon na zasiedlenie 2595
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 1555
Dokumenty do pobrania 15180
Agencje zatrudnienia 2584
Inne informacje 2534
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3896
123 167
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 25231
Zgłoszenie oferty pracy 6420
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 4384
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 2855
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 2666
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1854
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 1724
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1524
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 7545
Pośrednictwo pracy krajowe 1498
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1998
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1492
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 1704
Fundusz szkoleniowy 2440
Przygotowanie zawodowe dorosłych 1724
Staże 9474
Prace interwencyjne 1890
Roboty publiczne 1915
Prace społecznie użyteczne 2342
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 4173
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 1627
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 1896
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 2013
Zwolnienia grupowe 1640
Wysokość świadczeń pieniężnych 2728
Grant na telepracę 2230
Świadczenie aktywizacyjne 1518
Refundacja składki ZUS (bezrobotni do 30 roku życia) 3108
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 lta 1530
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 2467
Bon stażowy 2371
Bon zatrudnieniowy 1612
KFFS - Krajowy Fundusz Szkoleniowy 5501
Refundacja kosztów wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 790
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2206
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 1900
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 1869
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2274
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 1604
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 1771
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 2311
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 1539
Tryb postępowania 1768
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 1534
Wymagane dokumenty 1803
Opłaty 1857
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 2181
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 1555
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 1763
Dokumenty do pobrania 16231
Inne informacje 2024
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 5174
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 43066
Urząd Pracy w mediach 10916
Struktura PUP Kluczbork 7060
Kierownictwo Urzędu 6876
Dział finansowo - księgowy 4275
Dział administracyjno - organizacyjny 4099
Dział informacji, ewidencji i świadczeń 4438
Centrum Aktywizacji Zawodowej 7854
Projekty ze środków Unii Europejskiej 8957
Projekty realizowane 2474
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kluczborskim (III) 267
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 170
Projekty zakończone 1983
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (2016) 1793
Aktywizacja osób młodych (2016) 1775
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (2015) 3246
Aktywizacja osób młodych (2015) 1222
Wzrost aktywności zawodowej w Gminie Wołczyn i Byczyna (2015) 2117
Kreuję swoje życie (2013-2015) 3920
Postaw na siebie (2014) 2247
Bliżej do celu (2011-2014) 2658
PO Klucz do biznesu2 (2012-2014) 2591
Postaw na siebie (2013) 1935
Wzrost potencjału kadrowego (2011-2013) 1812
Postaw na siebie (2012) 1935
Postaw na siebie (2011) 1700
Łatwiejszy dostęp do rynku pracy (2010-2011) 1943
Postaw na siebie (2010) 1706
Aktywność kobiet w społeczności lokalnej (2010) 1750
Wyższa jakość i dostępność usług rynku pracy gwarancją wzrostu zatrudnienia (2008-2010) 2323
Postaw na siebie (2009) 1485
Postaw na siebie (2008) 1819
Twoja Przyszłość (2006-2007) 462
Alternatywa dla Ciebie (2006-2007) 481
Programy ze środków Funduszu Pracy 4103
Programy realizowane 2619
Program Regionalny 18
Programy zakończone 1763
Aktywne formy wsparcia - Art. 49 II (2016) 565
Roboty publiczne (2016) 511
Staże (2016) 916
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49 IV) (2015) 653
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49 III) (2015) 1056
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art 49 II) (2015) 1315
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49) (2015) 3431
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat (2015) 2641
Aktywizacja osób bezrobotnych 50+ (2015) 3738
Aktywizacja osób bezrobotnych do 25 r.ż. (2015) 3819
Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 III (2014) 1208
Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 II (2014) 2015
Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 I (2014) 2963
Rozwój Spółdzielni Socjalnych (2014) 2750
Aktywizacja osób bezrobotnych (2014) 1786
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat (2014) 3204
Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia (2014) 2956
Aktywizacja osób bezrobotnych do 25 roku życia (2014) 3891
Krok do przodu (2012) 1749
Analizy i statystyki 6173
Sprawozdania 2884
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 877
Stopa bezrobocia w powiecie 5987
Zarejestrowani bezrobotni (wybrane dane) 2837
Minimalne wynagrodzenie 3592
Zasiłek dla bezrobotnych 2777
Przeciętne wynagrodzenie (w poprzednim kwartale) 1592
Powiatowa Rada Zatrudnienia 3061
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 2608
Przydatne linki 2797
Ankieta oceniająca pracę urzędu 1948
Ankieta oceniająca stronę internetową 1543