Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 1641
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 47870
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 4340
Przyznanie statusu bezrobotnego 2899
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2295
Utrata statusu bezrobotnego 2146
Utrata statusu poszukującego pracy 1726
Rejestracja bezrobotnych 14140
Rejestracja przez Internet 6411
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2710
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 13260
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 6551
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 1982
Rejestracja poszukujących pracy 4738
Rejestracja przez Internet 7023
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1765
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 2269
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 1587
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 4228
Prawa bezrobotnych 3671
Prawa poszukujących pracy 1855
Obowiązki bezrobotnych 2515
Obowiązki poszukujących pracy 1967
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 7795
Pośrednictwo pracy krajowe 1759
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1736
Poradnictwo zawodowe 1979
Szkolenia 6326
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2529
Staże 5199
Prace interwencyjne 2493
Roboty publiczne 1683
Prace społecznie użyteczne 2513
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 1848
Grant na telepracę 1899
Świadczenie aktywizacyjne 2297
Refundacja składki ZUS (bezrobotni do 30 roku życia) 2548
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 lat 1821
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 2056
Program aktywizacja i integracja 2640
Bon stażowy 3590
Bon szkoleniowy 2569
Bon zatrudnieniowy 1988
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 11749
Wysokość świadczeń pieniężnych 5012
Zasiłek dla bezrobotnych 7830
Ubezpieczenie zdrowotne 2338
Dodatek aktywizacyjny 5438
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 6432
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 2902
Zwrot kosztów przejazdu 2106
Zwrot kosztów zakwaterowania 1821
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 2440
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 3489
Pożyczka szkoleniowa 2825
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 1641
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 3271
Inne finansowe formy wsparcia 2807
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 3113
Bon na zasiedlenie 2720
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 1632
Dokumenty do pobrania 15855
Agencje zatrudnienia 2717
Inne informacje 2683
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 4113
123 319
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 26630
Zgłoszenie oferty pracy 6871
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 4740
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 3091
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 2879
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1975
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 1812
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1625
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 7910
Pośrednictwo pracy krajowe 1574
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2105
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1583
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 1818
Fundusz szkoleniowy 2566
Przygotowanie zawodowe dorosłych 1828
Staże 10226
Prace interwencyjne 1998
Roboty publiczne 2042
Prace społecznie użyteczne 2428
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 4353
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 1720
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 1996
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 2137
Zwolnienia grupowe 1737
Wysokość świadczeń pieniężnych 2849
Grant na telepracę 2342
Świadczenie aktywizacyjne 1645
Refundacja składki ZUS (bezrobotni do 30 roku życia) 3211
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 lta 1642
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 2600
Bon stażowy 2499
Bon zatrudnieniowy 1711
KFFS - Krajowy Fundusz Szkoleniowy 5731
Refundacja kosztów wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 975
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2327
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2012
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 1963
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2377
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 1683
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 1903
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 2461
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 1636
Tryb postępowania 1854
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 1630
Wymagane dokumenty 1899
Opłaty 1969
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 2286
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 1631
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 1854
Dokumenty do pobrania 17293
Inne informacje 2145
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 5366
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 45938
Urząd Pracy w mediach 11109
Struktura PUP Kluczbork 7519
Kierownictwo Urzędu 7259
Dział finansowo - księgowy 4586
Dział administracyjno - organizacyjny 4426
Dział informacji, ewidencji i świadczeń 4758
Centrum Aktywizacji Zawodowej 8200
Projekty ze środków Unii Europejskiej 9673
Projekty realizowane 2644
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kluczborskim (III) 452
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 335
Projekty zakończone 2114
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (2016) 1948
Aktywizacja osób młodych (2016) 1996
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (2015) 3412
Aktywizacja osób młodych (2015) 1362
Wzrost aktywności zawodowej w Gminie Wołczyn i Byczyna (2015) 2228
Kreuję swoje życie (2013-2015) 4047
Postaw na siebie (2014) 2336
Bliżej do celu (2011-2014) 2760
PO Klucz do biznesu2 (2012-2014) 2708
Postaw na siebie (2013) 2032
Wzrost potencjału kadrowego (2011-2013) 1925
Postaw na siebie (2012) 2030
Postaw na siebie (2011) 1818
Łatwiejszy dostęp do rynku pracy (2010-2011) 2032
Postaw na siebie (2010) 1787
Aktywność kobiet w społeczności lokalnej (2010) 1826
Wyższa jakość i dostępność usług rynku pracy gwarancją wzrostu zatrudnienia (2008-2010) 2392
Postaw na siebie (2009) 1593
Postaw na siebie (2008) 1912
Twoja Przyszłość (2006-2007) 561
Alternatywa dla Ciebie (2006-2007) 578
Programy ze środków Funduszu Pracy 4343
Programy realizowane 2756
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych zamieszkujących na wsi 132
Program Regionalny 123
Programy zakończone 1883
Aktywne formy wsparcia - Art. 49 II (2016) 723
Roboty publiczne (2016) 651
Staże (2016) 1083
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49 IV) (2015) 752
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49 III) (2015) 1229
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art 49 II) (2015) 1449
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49) (2015) 3626
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat (2015) 2971
Aktywizacja osób bezrobotnych 50+ (2015) 4130
Aktywizacja osób bezrobotnych do 25 r.ż. (2015) 3941
Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 III (2014) 1312
Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 II (2014) 2122
Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 I (2014) 3065
Rozwój Spółdzielni Socjalnych (2014) 2858
Aktywizacja osób bezrobotnych (2014) 1895
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat (2014) 3314
Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia (2014) 3071
Aktywizacja osób bezrobotnych do 25 roku życia (2014) 4026
Krok do przodu (2012) 1860
Analizy i statystyki 6455
Sprawozdania 3056
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 985
Stopa bezrobocia w powiecie 6234
Zarejestrowani bezrobotni (wybrane dane) 3009
Minimalne wynagrodzenie 3796
Zasiłek dla bezrobotnych 2950
Przeciętne wynagrodzenie (w poprzednim kwartale) 1704
Powiatowa Rada Zatrudnienia 3238
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 2726
Przydatne linki 2944
Ankieta oceniająca pracę urzędu 2092
Ankieta oceniająca stronę internetową 1645