Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 2162
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 56176
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 5296
Przyznanie statusu bezrobotnego 3636
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2974
Utrata statusu bezrobotnego 2830
Utrata statusu poszukującego pracy 2287
Rejestracja bezrobotnych 16965
Rejestracja przez Internet 7921
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3412
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 15244
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 7819
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2551
Rejestracja poszukujących pracy 5729
Rejestracja przez Internet 8289
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2274
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 2958
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2175
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 5211
Prawa bezrobotnych 4551
Prawa poszukujących pracy 2513
Obowiązki bezrobotnych 3305
Obowiązki poszukujących pracy 2595
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 9266
Pośrednictwo pracy krajowe 2355
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2279
Poradnictwo zawodowe 2617
Szkolenia 8106
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3163
Staże 6022
Prace interwencyjne 3095
Roboty publiczne 2340
Prace społecznie użyteczne 3010
Grant na telepracę 2538
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2396
Świadczenie aktywizacyjne 2887
Refundacja składki ZUS (bezrobotni do 30 roku życia) 3118
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 lat 2275
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 2579
Program aktywizacja i integracja 3318
Bon stażowy 4160
Bon szkoleniowy 3234
Bon zatrudnieniowy 2622
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 13891
Wysokość świadczeń pieniężnych 5926
Zasiłek dla bezrobotnych 9122
Ubezpieczenie zdrowotne 3003
Dodatek aktywizacyjny 6310
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 8066
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 3473
Zwrot kosztów przejazdu 2741
Zwrot kosztów zakwaterowania 2365
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 3086
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 4165
Pożyczka szkoleniowa 3393
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2138
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 4032
Inne finansowe formy wsparcia 3534
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 3808
Bon na zasiedlenie 3449
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2098
Dokumenty do pobrania 19655
Agencje zatrudnienia 3429
Inne informacje 3361
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 5019
123 985
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 33198
Zgłoszenie oferty pracy 8628
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 6186
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 4052
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3691
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2573
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2275
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2114
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 9962
Pośrednictwo pracy krajowe 2083
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2690
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2046
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 2462
Fundusz szkoleniowy 3350
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2391
Staże 12652
Prace interwencyjne 2593
Roboty publiczne 2645
Prace społecznie użyteczne 2902
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 5357
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2303
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2469
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 2736
Zwolnienia grupowe 2261
Wysokość świadczeń pieniężnych 3439
Grant na telepracę 2923
Świadczenie aktywizacyjne 2245
Refundacja składki ZUS (bezrobotni do 30 roku życia) 3822
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 lta 2214
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 3124
Bon stażowy 3131
Bon zatrudnieniowy 2386
KFFS - Krajowy Fundusz Szkoleniowy 6868
Refundacja kosztów wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 1623
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2895
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2508
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2406
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2842
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 2093
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 2684
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 3220
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 2191
Tryb postępowania 2360
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 2098
Wymagane dokumenty 2487
Opłaty 2564
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 2781
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 2074
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 2367
Zmiany przepisów dot. zatrudniania cudzoziemców 343
Zasady rejestracji cudzoziemców w PUP Kluczbork w 2018 roku 522
Dokumenty do pobrania 22048
Inne informacje 2750
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 6067
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 57834
Urząd Pracy w mediach 12053
Struktura PUP Kluczbork 9535
Kierownictwo Urzędu 8977
Dział finansowo - księgowy 5861
Dział administracyjno - organizacyjny 5785
Dział informacji, ewidencji i świadczeń 6170
Centrum Aktywizacji Zawodowej 9749
Projekty ze środków Unii Europejskiej 12896
Projekty realizowane 3494
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kluczborskim (IV) 92
Projekty zakończone 2775
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kluczborskim (III) 1346
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (2016) 2690
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 1200
Aktywizacja osób młodych (2016) 2903
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (2015) 4165
Aktywizacja osób młodych (2015) 2225
Wzrost aktywności zawodowej w Gminie Wołczyn i Byczyna (2015) 2821
Kreuję swoje życie (2013-2015) 4935
Postaw na siebie (2014) 2895
Bliżej do celu (2011-2014) 3267
PO Klucz do biznesu2 (2012-2014) 3390
Postaw na siebie (2013) 2556
Wzrost potencjału kadrowego (2011-2013) 2459
Postaw na siebie (2012) 2591
Postaw na siebie (2011) 2319
Łatwiejszy dostęp do rynku pracy (2010-2011) 2498
Postaw na siebie (2010) 2328
Aktywność kobiet w społeczności lokalnej (2010) 2420
Wyższa jakość i dostępność usług rynku pracy gwarancją wzrostu zatrudnienia (2008-2010) 2820
Postaw na siebie (2009) 2106
Postaw na siebie (2008) 2444
Twoja Przyszłość (2006-2007) 1166
Alternatywa dla Ciebie (2006-2007) 1202
Programy ze środków Funduszu Pracy 5407
Programy realizowane 3386
Program Regionalny 780
Programy zakończone 2478
Aktywne formy wsparcia - Art. 49 II (2016) 1368
Roboty publiczne (2016) 1379
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych zamieszkujących na wsi 819
Staże (2016) 1841
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49 IV) (2015) 1295
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49 III) (2015) 1898
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art 49 II) (2015) 2152
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49) (2015) 4485
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat (2015) 3598
Aktywizacja osób bezrobotnych 50+ (2015) 4811
Aktywizacja osób bezrobotnych do 25 r.ż. (2015) 4569
Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 III (2014) 1853
Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 II (2014) 2670
Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 I (2014) 3601
Rozwój Spółdzielni Socjalnych (2014) 3447
Aktywizacja osób bezrobotnych (2014) 2457
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat (2014) 3952
Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia (2014) 3570
Aktywizacja osób bezrobotnych do 25 roku życia (2014) 4647
Krok do przodu (2012) 2441
Analizy i statystyki 7739
Sprawozdania 3880
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 1655
Stopa bezrobocia w powiecie 7322
Zarejestrowani bezrobotni (wybrane dane) 3742
Minimalne wynagrodzenie 4669
Zasiłek dla bezrobotnych 3907
Przeciętne wynagrodzenie (w poprzednim kwartale) 2351
Powiatowa Rada Rynku Pracy 4139
Przydatne linki 3743
Ankieta oceniająca pracę urzędu 2759
Ankieta oceniająca stronę internetową 2195
Ochrona Danych Osobowych 456