Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 62601
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 6006
Przyznanie statusu bezrobotnego 4219
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3492
Utrata statusu bezrobotnego 3332
Utrata statusu poszukującego pracy 2755
Rejestracja bezrobotnych 19702
Rejestracja przez Internet 9182
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 4015
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 17364
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 8894
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 3068
Rejestracja poszukujących pracy 6578
Rejestracja przez Internet 9280
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2737
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 3582
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2714
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 5955
Prawa bezrobotnych 5213
Prawa poszukujących pracy 2986
Obowiązki bezrobotnych 3969
Obowiązki poszukujących pracy 3046
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 10291
Pośrednictwo pracy krajowe 2825
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2673
Poradnictwo zawodowe 3221
Szkolenia 9276
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3615
Staże 6698
Prace interwencyjne 3598
Roboty publiczne 2788
Prace społecznie użyteczne 3472
Grant na telepracę 3010
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2840
Świadczenie aktywizacyjne 3381
Refundacja składki ZUS (bezrobotni do 30 roku życia) 3636
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 lat 2760
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 3041
Program aktywizacja i integracja 3866
Bon stażowy 4650
Bon szkoleniowy 3743
Bon zatrudnieniowy 3096
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 15762
Wysokość świadczeń pieniężnych 6618
Zasiłek dla bezrobotnych 10240
Ubezpieczenie zdrowotne 3508
Dodatek aktywizacyjny 7037
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 9760
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 3934
Zwrot kosztów przejazdu 3270
Zwrot kosztów zakwaterowania 2780
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 3626
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 4687
Pożyczka szkoleniowa 3860
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2511
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 4805
Inne finansowe formy wsparcia 4084
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 4432
Bon na zasiedlenie 4026
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2507
Dokumenty do pobrania 22875
Agencje zatrudnienia 4020
Inne informacje 3827
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 37066
Zgłoszenie oferty pracy 9626
Zgłaszanie oferty pracy przez Internet 7122
Zgłaszanie oferty pracy przez e-mail 4943
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 4276
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2973
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2647
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2465
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 11392
Pośrednictwo pracy krajowe 2453
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3137
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2417
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3023
Fundusz szkoleniowy 3988
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2804
Staże 14360
Prace interwencyjne 3069
Roboty publiczne 3156
Prace społecznie użyteczne 3301
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 6373
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2768
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2827
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 3165
Zwolnienia grupowe 2654
Wysokość świadczeń pieniężnych 3878
Grant na telepracę 3325
Świadczenie aktywizacyjne 2648
Refundacja składki ZUS (bezrobotni do 30 roku życia) 4438
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 lta 2669
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 3618
Bon stażowy 3574
Bon zatrudnieniowy 2869
KFS - Krajowy Fundusz Szkoleniowy 7894
Refundacja kosztów wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 2253
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 3324
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2914
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2785
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3290
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 2468
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 3231
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 3779
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 2631
Tryb postępowania 2735
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 2468
Wymagane dokumenty 2898
Opłaty 3070
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 3194
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 2467
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 2807
Zmiany przepisów dot. zatrudniania cudzoziemców 745
Zasady rejestracji cudzoziemców w PUP Kluczbork w 2018 roku 1303
Dokumenty do pobrania 25377
Inne informacje 3174
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 6549
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 67306
Urząd Pracy w mediach 12782
Struktura PUP Kluczbork 10959
Kierownictwo Urzędu 10213
Dział finansowo - księgowy 6745
Dział administracyjno - organizacyjny 6783
Dział informacji, ewidencji i świadczeń 7076
Centrum Aktywizacji Zawodowej 10858
Projekty ze środków Unii Europejskiej 15415
Projekty realizowane 4065
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kluczborskim (V) 412
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kluczborskim (V) 336
Projekty zakończone 3245
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na rynku pracy w powiecie kluczborskim (IV) 498
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kluczborskim (IV) 650
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kluczborskim (III) 1871
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (2016) 3211
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 1769
Aktywizacja osób młodych (2016) 3554
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (2015) 4725
Aktywizacja osób młodych (2015) 2746
Wzrost aktywności zawodowej w Gminie Wołczyn i Byczyna (2015) 3294
Kreuję swoje życie (2013-2015) 5398
Postaw na siebie (2014) 3325
Bliżej do celu (2011-2014) 3779
PO Klucz do biznesu2 (2012-2014) 3988
Postaw na siebie (2013) 2978
Wzrost potencjału kadrowego (2011-2013) 2902
Postaw na siebie (2012) 3004
Postaw na siebie (2011) 2762
Łatwiejszy dostęp do rynku pracy (2010-2011) 2916
Postaw na siebie (2010) 2779
Aktywność kobiet w społeczności lokalnej (2010) 2871
Wyższa jakość i dostępność usług rynku pracy gwarancją wzrostu zatrudnienia (2008-2010) 3319
Postaw na siebie (2009) 2553
Postaw na siebie (2008) 2890
Twoja Przyszłość (2006-2007) 1649
Alternatywa dla Ciebie (2006-2007) 1669
Programy ze środków Funduszu Pracy 6225
Programy realizowane 3869
Program Regionalny 1335
Programy zakończone 2925
Aktywne formy wsparcia - Art. 49 II (2016) 1880
Roboty publiczne (2016) 1950
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych zamieszkujących na wsi 1437
Staże (2016) 2457
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49 IV) (2015) 1701
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49 III) (2015) 2453
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art 49 II) (2015) 2648
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49) (2015) 5070
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat (2015) 4091
Aktywizacja osób bezrobotnych 50+ (2015) 5371
Aktywizacja osób bezrobotnych do 25 r.ż. (2015) 5044
Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 III (2014) 2237
Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 II (2014) 3091
Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 I (2014) 4096
Rozwój Spółdzielni Socjalnych (2014) 3871
Aktywizacja osób bezrobotnych (2014) 2951
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat (2014) 4436
Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia (2014) 4106
Aktywizacja osób bezrobotnych do 25 roku życia (2014) 5245
Krok do przodu (2012) 2942
Analizy i statystyki 8729
Sprawozdania 4461
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 2301
Stopa bezrobocia w powiecie 8187
Zarejestrowani bezrobotni (wybrane dane) 4310
Minimalne wynagrodzenie 5368
Zasiłek dla bezrobotnych 4835
Przeciętne wynagrodzenie (w poprzednim kwartale) 2932
Powiatowa Rada Rynku Pracy 4978
Przydatne linki 4387
Ankieta oceniająca pracę urzędu 3265
Ankieta oceniająca stronę internetową 2727
Dokumenty do pobrania 42
Ochrona Danych Osobowych 3539