Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 1798
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 51397
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 4754
Przyznanie statusu bezrobotnego 3178
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2531
Utrata statusu bezrobotnego 2370
Utrata statusu poszukującego pracy 1904
Rejestracja bezrobotnych 15297
Rejestracja przez Internet 6952
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2986
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 14004
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 7048
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2163
Rejestracja poszukujących pracy 5091
Rejestracja przez Internet 7481
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1935
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 2508
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 1760
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 4599
Prawa bezrobotnych 4007
Prawa poszukujących pracy 2054
Obowiązki bezrobotnych 2753
Obowiązki poszukujących pracy 2164
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 8402
Pośrednictwo pracy krajowe 1946
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1893
Poradnictwo zawodowe 2165
Szkolenia 6810
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2735
Staże 5494
Prace interwencyjne 2659
Roboty publiczne 1865
Prace społecznie użyteczne 2677
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2020
Grant na telepracę 2113
Świadczenie aktywizacyjne 2505
Refundacja składki ZUS (bezrobotni do 30 roku życia) 2762
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 lat 1951
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 2222
Program aktywizacja i integracja 2870
Bon stażowy 3793
Bon szkoleniowy 2774
Bon zatrudnieniowy 2187
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 12651
Wysokość świadczeń pieniężnych 5364
Zasiłek dla bezrobotnych 8320
Ubezpieczenie zdrowotne 2564
Dodatek aktywizacyjny 5745
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 7036
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 3122
Zwrot kosztów przejazdu 2318
Zwrot kosztów zakwaterowania 1982
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 2639
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 3708
Pożyczka szkoleniowa 3024
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 1782
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 3515
Inne finansowe formy wsparcia 3064
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 3367
Bon na zasiedlenie 2966
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 1782
Dokumenty do pobrania 17043
Agencje zatrudnienia 2951
Inne informacje 2917
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 4469
123 544
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 29379
Zgłoszenie oferty pracy 7555
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 5293
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 3406
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3180
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2195
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 1947
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1779
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 8695
Pośrednictwo pracy krajowe 1723
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2300
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1738
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 2020
Fundusz szkoleniowy 2805
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2011
Staże 11138
Prace interwencyjne 2155
Roboty publiczne 2231
Prace społecznie użyteczne 2574
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 4676
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 1914
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2156
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 2354
Zwolnienia grupowe 1889
Wysokość świadczeń pieniężnych 3020
Grant na telepracę 2528
Świadczenie aktywizacyjne 1833
Refundacja składki ZUS (bezrobotni do 30 roku życia) 3416
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 lta 1807
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 2774
Bon stażowy 2717
Bon zatrudnieniowy 1931
KFFS - Krajowy Fundusz Szkoleniowy 6095
Refundacja kosztów wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 1226
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2536
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2194
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2116
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2519
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 1809
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 2154
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 2730
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 1815
Tryb postępowania 2003
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 1780
Wymagane dokumenty 2067
Opłaty 2150
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 2450
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 1774
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 2030
Zmiany przepisów dot. zatrudniania cudzoziemców 26
Zasady rejestracji cudzoziemców w PUP Kluczbork w 2018 roku 25
Dokumenty do pobrania 19147
Inne informacje 2331
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 5650
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 51137
Urząd Pracy w mediach 11442
Struktura PUP Kluczbork 8381
Kierownictwo Urzędu 7939
Dział finansowo - księgowy 5075
Dział administracyjno - organizacyjny 4951
Dział informacji, ewidencji i świadczeń 5284
Centrum Aktywizacji Zawodowej 8804
Projekty ze środków Unii Europejskiej 11046
Projekty realizowane 2881
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kluczborskim (III) 760
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 655
Projekty zakończone 2311
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (2016) 2192
Aktywizacja osób młodych (2016) 2301
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (2015) 3675
Aktywizacja osób młodych (2015) 1592
Wzrost aktywności zawodowej w Gminie Wołczyn i Byczyna (2015) 2407
Kreuję swoje życie (2013-2015) 4301
Postaw na siebie (2014) 2525
Bliżej do celu (2011-2014) 2921
PO Klucz do biznesu2 (2012-2014) 2888
Postaw na siebie (2013) 2182
Wzrost potencjału kadrowego (2011-2013) 2095
Postaw na siebie (2012) 2223
Postaw na siebie (2011) 1986
Łatwiejszy dostęp do rynku pracy (2010-2011) 2183
Postaw na siebie (2010) 1968
Aktywność kobiet w społeczności lokalnej (2010) 2021
Wyższa jakość i dostępność usług rynku pracy gwarancją wzrostu zatrudnienia (2008-2010) 2543
Postaw na siebie (2009) 1771
Postaw na siebie (2008) 2099
Twoja Przyszłość (2006-2007) 757
Alternatywa dla Ciebie (2006-2007) 764
Programy ze środków Funduszu Pracy 4691
Programy realizowane 2948
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych zamieszkujących na wsi 385
Program Regionalny 303
Programy zakończone 2057
Aktywne formy wsparcia - Art. 49 II (2016) 936
Roboty publiczne (2016) 868
Staże (2016) 1334
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49 IV) (2015) 914
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49 III) (2015) 1457
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art 49 II) (2015) 1683
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49) (2015) 3947
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat (2015) 3143
Aktywizacja osób bezrobotnych 50+ (2015) 4346
Aktywizacja osób bezrobotnych do 25 r.ż. (2015) 4168
Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 III (2014) 1473
Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 II (2014) 2301
Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 I (2014) 3231
Rozwój Spółdzielni Socjalnych (2014) 3042
Aktywizacja osób bezrobotnych (2014) 2050
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat (2014) 3518
Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia (2014) 3226
Aktywizacja osób bezrobotnych do 25 roku życia (2014) 4209
Krok do przodu (2012) 2050
Analizy i statystyki 6939
Sprawozdania 3323
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 1201
Stopa bezrobocia w powiecie 6636
Zarejestrowani bezrobotni (wybrane dane) 3278
Minimalne wynagrodzenie 4089
Zasiłek dla bezrobotnych 3250
Przeciętne wynagrodzenie (w poprzednim kwartale) 1895
Powiatowa Rada Zatrudnienia 3492
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 2903
Przydatne linki 3190
Ankieta oceniająca pracę urzędu 2317
Ankieta oceniająca stronę internetową 1796