Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 1512
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 45330
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 4082
Przyznanie statusu bezrobotnego 2683
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2145
Utrata statusu bezrobotnego 1966
Utrata statusu poszukującego pracy 1588
Rejestracja bezrobotnych 13269
Rejestracja przez Internet 5947
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2517
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 12727
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 6240
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 1830
Rejestracja poszukujących pracy 4478
Rejestracja przez Internet 6514
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1663
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 2107
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 1459
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 3940
Prawa bezrobotnych 3460
Prawa poszukujących pracy 1705
Obowiązki bezrobotnych 2313
Obowiązki poszukujących pracy 1803
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 7413
Pośrednictwo pracy krajowe 1640
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1619
Poradnictwo zawodowe 1837
Porady indywidualne 1335
Porady grupowe 1306
Szkolenia 5970
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2371
Staże 4956
Prace interwencyjne 2354
Roboty publiczne 1546
Prace społecznie użyteczne 2372
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 1735
Grant na telepracę 1744
Świadczenie aktywizacyjne 2162
Refundacja składki ZUS (bezrobotni do 30 roku życia) 2420
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 lat 1724
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 1945
Program aktywizacja i integracja 2503
Bon stażowy 3437
Bon szkoleniowy 2442
Bon zatrudnieniowy 1856
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 11213
Wysokość świadczeń pieniężnych 4744
Zasiłek dla bezrobotnych 7317
Ubezpieczenie zdrowotne 2205
Dodatek aktywizacyjny 5216
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 6078
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 2746
Zwrot kosztów przejazdu 1957
Zwrot kosztów zakwaterowania 1702
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 2296
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 3329
Pożyczka szkoleniowa 2661
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 1537
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 3023
Inne finansowe formy wsparcia 2626
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 2923
Bon na zasiedlenie 2553
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 1537
Dokumenty do pobrania 14915
Agencje zatrudnienia 2552
Inne informacje 2493
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3831
123 120
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 24735
Zgłoszenie oferty pracy 6303
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 4271
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 2816
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 2613
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1821
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 1697
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1502
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 7405
Pośrednictwo pracy krajowe 1476
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1966
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1468
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 1669
Fundusz szkoleniowy 2404
Przygotowanie zawodowe dorosłych 1697
Staże 9180
Prace interwencyjne 1854
Roboty publiczne 1879
Prace społecznie użyteczne 2310
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 4111
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 1592
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 1868
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 1972
Zwolnienia grupowe 1611
Wysokość świadczeń pieniężnych 2682
Grant na telepracę 2201
Świadczenie aktywizacyjne 1488
Refundacja składki ZUS (bezrobotni do 30 roku życia) 3057
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 lta 1498
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 2431
Bon stażowy 2332
Bon zatrudnieniowy 1581
KFFS - Krajowy Fundusz Szkoleniowy 5447
Refundacja kosztów wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 701
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2172
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 1874
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 1844
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2226
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 1583
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 1732
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 2262
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 1514
Tryb postępowania 1738
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 1510
Wymagane dokumenty 1771
Opłaty 1821
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 2149
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 1539
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 1731
Dokumenty do pobrania 15824
Inne informacje 1990
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 5112
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 42078
Urząd Pracy w mediach 10864
Struktura PUP Kluczbork 6925
Kierownictwo Urzędu 6760
Dział finansowo - księgowy 4206
Dział administracyjno - organizacyjny 3999
Dział informacji, ewidencji i świadczeń 4352
Centrum Aktywizacji Zawodowej 7729
Projekty ze środków Unii Europejskiej 8688
Projekty realizowane 2438
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kluczborskim (III) 219
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 126
Projekty zakończone 1938
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (2016) 1750
Aktywizacja osób młodych (2016) 1726
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (2015) 2989
Aktywizacja osób młodych (2015) 1183
Wzrost aktywności zawodowej w Gminie Wołczyn i Byczyna (2015) 2079
Kreuję swoje życie (2013-2015) 3873
Postaw na siebie (2014) 2218
Bliżej do celu (2011-2014) 2630
PO Klucz do biznesu2 (2012-2014) 2560
Postaw na siebie (2013) 1912
Wzrost potencjału kadrowego (2011-2013) 1786
Postaw na siebie (2012) 1907
Postaw na siebie (2011) 1677
Łatwiejszy dostęp do rynku pracy (2010-2011) 1916
Postaw na siebie (2010) 1682
Aktywność kobiet w społeczności lokalnej (2010) 1730
Wyższa jakość i dostępność usług rynku pracy gwarancją wzrostu zatrudnienia (2008-2010) 2310
Postaw na siebie (2009) 1455
Postaw na siebie (2008) 1792
Twoja Przyszłość (2006-2007) 438
Alternatywa dla Ciebie (2006-2007) 452
Programy ze środków Funduszu Pracy 4038
Programy realizowane 2588
Programy zakończone 1731
Aktywne formy wsparcia - Art. 49 II (2016) 513
Roboty publiczne (2016) 478
Staże (2016) 863
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49 IV) (2015) 628
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49 III) (2015) 977
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art 49 II) (2015) 1274
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49) (2015) 3370
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat (2015) 2580
Aktywizacja osób bezrobotnych 50+ (2015) 3671
Aktywizacja osób bezrobotnych do 25 r.ż. (2015) 3782
Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 III (2014) 1173
Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 II (2014) 1979
Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 I (2014) 2921
Rozwój Spółdzielni Socjalnych (2014) 2719
Aktywizacja osób bezrobotnych (2014) 1752
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat (2014) 3169
Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia (2014) 2906
Aktywizacja osób bezrobotnych do 25 roku życia (2014) 3849
Krok do przodu (2012) 1717
Analizy i statystyki 6067
Sprawozdania 2826
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 832
Stopa bezrobocia w powiecie 5896
Zarejestrowani bezrobotni (wybrane dane) 2768
Minimalne wynagrodzenie 3525
Zasiłek dla bezrobotnych 2731
Przeciętne wynagrodzenie (w poprzednim kwartale) 1549
Powiatowa Rada Zatrudnienia 3017
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 2577
Przydatne linki 2767
Ankieta oceniająca pracę urzędu 1908
Ankieta oceniająca stronę internetową 1517